Dette melder Vestfold og Telemark fylkeskommune.

- Det er viktig å lære elever og næringsliv om mulighetene som ligger i å ta i bruk fornybar solenergi. Vi bygger derfor en energifabrikk som ved hjelp av solceller og annen teknologi skal brukes til å lage strøm og varmt vann, og samtidig lagre energien til bruk senere, sier prosjektleder David Raudberget.

Utstillingsvindu for elever og næringsliv

Energifabrikken skal bygges i tilknytning til Færder videregående skole. Alt ligger dermed til rette for at elever ved skolen og i resten av fylket kan lære av, og høste erfaringene med, bruken av solenergi. Dette blir også et kompetansesenter for næringslivet når det står ferdig høsten 2021. 

- Når anlegget står klart, vil alt visualiseres og legges tilgjengelig på nett. Da vil dette være et utstillingsvindu for elever, politikere, næringsliv og andre som vil lære mer om mulighetene for å nå fylkets ambisiøse klimamålsettinger med bruk av tilgjengelig teknologi og kunnskap, sier Raudberget.

- Læreplanene skal kunne tilpasses, og Færder energifabrikk skal kunne brukes som laboratorium for tester og kunnskapsbase, legger han til.

Det sterke fokuset på fornybar solenergi i prosjektet, er i tråd med ett av de prioriterte satsingsområdene i fylkeskommunen; verdiskaping gjennom grønn omstilling. Prosjektet støtter også oppunder flere av delmålene i FNs bærekraftsmål, som brukes som rammeverk for styring og planutvikling. 

Unikt prosjekt 

Prosjektet tar i bruk solcelleanlegg for å lage strøm, og solfangeranlegg til oppvarming av bygget gjennom vannbåren varme. Strømmen fra solcelleanlegget skal også lade elbiler som kommer til Færder videregående skole.

- Begge systemene, solcelleanlegget og solfangeranlegget, har også den fordelen at de kan avlaste strømnettet når det er stor belastning. Da kan man bruke den lagrede strømmen og varmen til å forsyne bygget, noe som avlaster strømnettet og er økonomisk gunstig, sier Raudberget.

 

Prosjektleder David Raudberget. Foto: Vestfold og Telemark Fylkeskommune

 

Energilager skal levere 60.000 kWh

Kombinasjonen av solceller, batterilager og elbillading koblet sammen i et mikronett er unikt i norsk sammenheng. Det blir også etablert et solfangeranlegg som knyttes mot et energilager i bakken. Her lagres det varme vannet som produseres om sommeren, og hentes opp igjen til bruk i bygget i fyringssesongen. Dette er bare prøvd ut i liten skala i Norge tidligere.

Energilageret i bakken består av 30 energibrønner som har en dybde på 30 meter. 

- Det er leirgrunn i området, så det er en veldig stabil masse som ikke har vanngjennomstrømming, sier Raudberget til Tekniske Nyheter. 

- Det antas et energitap på cirka 40 prosent til omgivelsene. Vi skal lagre cirka 100 000 kWh, og regner med å få tatt opp cirka 60 000 kWh.

Varmen blir lagret i tre sirkler med tre forskjellige temperaturnivåer. Det er varmest i midten.

- Energilageret er knyttet opp mot varmeanlegget på skolen. Men, det er i en ganske liten skala i forhold til varmebehovet. Vi får nok bare levert cirka 20 prosent av varmebehovet fra energilageret, sier Raudberget.

- Det som er unikt med prosjektet, er at vi ikke skal bruke varmepumpe for å varme opp, vi tar varme direkte fra energilageret, sier Raudberget.

Temperaturen i energilageret vil ligge på cirka 60 grader om sommeren, og de regner med å kunne ta opp varme på cirka 40 grader fra midten av energilageret i fyringssesongen.

Det er lavtemperaturanlegg i bygget, som er fra 2014. Varmen blir avgitt til radiatorer og gulvvarme.

Grunnpilarer i fremtidens samfunn

Prosjektet dokumenterer hvordan teorien vil fungere i praksis. Det forventes at slike uavhengige og sikre energisystemer blir en av grunnpilarene i fremtidens samfunn.