Dette melder Statsbygg.

- I dag står byggsektoren for 40 prosent av energiforbruket og 30 prosent av klimagassutslippene i verden. Hvis vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi ta i bruk ny teknologi for å kutte utslipp i sektoren. Klimainitiativet Skift er et godt eksempel på hvordan vi må jobbe på tvers av bransjer og sektorer for å nå bærekraftsmålene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

En arbeidsgruppe ledet av Statsbygg har det seneste halvåret funnet fram til de viktigste tiltakene for å nå klimamålene innenfor bygg- og eiendomsnæringen. I Arendal overrakte de administrerende direktørene Harald Nikolaisen i Statsbygg, og Bjørn Haugland i Skift, et notat med anbefalinger til kommunal- og moderniseringsministeren.

- I dette Skiftnotatet legger vi fram en rekke tiltak, som kan få ned det globale energiforbruket og kutte klimagassutslippene. Tiltaket som vil ha størst effekt, er tilsynelatende enkelt. Vi må bygge mindre, og heller utnytte bygningene vi allerede har bedre, sier Harald Nikolaisen.

Skiftnotatet tar blant annet for seg hvordan vi med digital driftsovervåking både kan spare strøm og utnytte arealene våre bedre. Her er også en tipunktsliste om materialbruk, energibehov og andre konkrete tiltak på byggeplasser. I tillegg tar notatet for seg krav og forventninger til både myndigheter og leverandører.

- Dette Skiftnotatet viser kraften i at toppledere samarbeider på tvers av sektorer.Resultatet er konkrete løsninger som viser hvordan vi kan spare energi, utnytte arealene bedre og kutte klimautslippene, sier Bjørn Haugland i Skift.

Klimanettverket Skift teller nå over 40 medlemmer fra ulike deler av næringslivet. Sammen har medlemmene utarbeidet flere Skiftnotater med klimatiltak innenfor sine næringer.

Skiftnotatet for bygg- og eiendomssektoren har Statsbygg utarbeidet i samarbeidet med lederne i Multiconsult, Veidekke, Obos, Renas, Microsoft Norge, Zero, Arntzen de Besche, GK Gruppen og EFO.