Dette melder Grønn Byggallianse.

– Det er flott at det er blitt så mange BREEAM-NOR-sertifiserte prosjekter. Siden den spede begynnelsen for ti år siden har bransjen virkelig tatt i bruk BREEAM-verktøyet. Det hjelper oss med å ivareta mange kvaliteter i byggeprosjekter, noe som er bra både for miljøet, de som skal bruke byggene, og de som står for kapitalen, sier Unn Hofstad, leder for bærekraft i Storebrand Eiendom.

Sikre kvalitet og ta ned risiko

I 2020 kjøpte Storebrand Eiendom Scandic Helsfyr på en forward-kontrakt av Eiendomsspar. Både rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og et stort tilbygg var planlagt, men uten miljøsertifisering.

– Det er viktig for oss å ta ned bærekraftrisikoen i eiendomsinvesteringene, og sikre avkastning for fremtidens pensjoner. Vi jobber systematisk med å forbedre eiendommene, og benytter BREEAM-sertifisering både i prosjekt og drift. Vi er på god vei mot målet om at hele eiendomsporteføljen både i Norge og Sverige skal være BREEAM-sertifisert, forteller Hofstad- Det ble derfor tidlig gjort klart at BREEAM-sertifisering var en forutsetning for et eventuelt kjøp. BREEAM preanalyse ble gjennomført som ledd i forhandlingene.

– Etter beslutningen om kjøp, sertifisering og karakter-mål, var Eiendomsspar svært engasjert og en dyktig prosjektleder for Storebrand Eiendom, skryter Hofstad, som er glad for at hotellkjeden har fått et moderne hotellbygg av høy kvalitet på Helsfyr, hvor både ny og gammel del står til Very Good.

 

Unn Hofstad, leder for bærekraft i Storebrand Eiendom. Foto: Grønn Byggallianse

Norges største Scandic-hotell

Den eldste delen av Scandic Helsfyr, tegnet av Thams og Gaare Arkitektkontor, stod ferdig allerede i 1978. En ny fløy på ni etasjer stod ferdig i 2007 og i 2010 var et to etasjers påbygg på det opprinnelige bygget klart.

I 2019 startet Eiendomsspar prosessen med å renovere de eksisterende bygningsdelene på 12.500 kvadratmeter og bygge en ny fløy på 9.500 kvadratmeter.

Scandic Helsfyr er utvidet med 197 nye overnattingsrom og 12 nye møterom. Med sine 450 rom er hotellet Scandic-kjeden sitt aller største hotell i Norge.

Energi og inneklima

Hofstad mener at BREEAM-NOR-sertifiseringen har påvirket prosjektet positivt. Blant annet er summen av løsninger for oppvarming, ventilasjon, temperaturregulering og isolasjon blitt styrket.

– Vi er veldig fornøyde med å ha løftet nybygget fra en C til energiklasse B. Det ville nok ikke skjedd uten denne sertifiseringen. I tillegg kommer kritisk valg av materialer. Dette er godt fokusert i BREEAM-NOR, både med tanke på miljøkonsekvenser, men ikke minst inneklimaet for brukerne, forklarer Hofstad.

Videre førte sertifiseringen til redesign av rommene for å sikre gode dagslysforhold. – Både hotellets gjester og de som jobber der fortjener de samme kvalitetene som de som jobber i andre næringsbygg. Godt inneklima, utsyn og dagslys er viktig selv om mange hotellgjester har korte opphold, understreker Hofstad.

 

Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse. Foto: Grønn Byggallianse

 

Stadig flere BREEAM-NOR-bygg

Siden den norske versjonen av BREEAM kom i 2012 har stadig flere bygg blitt sertifisert, både i prosjekt- og ferdigfase. – Bare i 2021 har vi fått 130 nyregistreringer. Det viser at markedet i stadig større grad tar dokumentasjon av bærekraft på alvor. Dette hindrer grønnvasking av bygg og er noe vi alle tjener på, sier Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse.

På Grønn Byggallianse sine nettsider kan du søke i ulike typer bygg som har blitt BREEAM-NOR-sertifisert i både prosjekterings- og ferdigfase.

Ny BREEAM-NOR manual - nye byggkategorier

28. februar 2022 lanserer Grønn Byggallianse BREEAM-NOR 3.0. Den nye manualen er oppgradert med nye krav, regler og kunnskap slik at et BREEAM-NOR-sertifikat fremdeles skal bety at bygget er i front når det gjelder bærekraft.

I tillegg kommer flere nye bygningskategorier til. Hotell og sykehusbygg er blant bygningskategoriene som nå får et standardisert kriteriesett i BREEAM-NOR 3.0.

– Vi håper at de nye bygningskategoriene vil gjøre at enda flere velger å BREEAM-NOR-sertifisere bygg som hoteller og sykehus. Brukerne av disse fortjener også mer bærekraftige bygg med gode løsninger som blant annet dagslys og inneklima, avslutter Viel Sørensen.