- Vi er meget fornøyde med at investeringsbeslutningen er på plass, sier styreleder Aslak Sverdrup. BIR har jobbet med denne saken i lang tid og vi er glade for at vi nå har nådd denne milepælen. Dette prosjektet er strategisk viktig for BIR og i tråd med konsernets strategi, melder BIR i en pressemelding.

- Biogassanlegget blir en fremtidsrettet måte for å behandle organiske ressurser lokalt. Det er et godt sirkulærøkonomisk tiltak der man tar vare på de gode næringsstoffene i matavfallet og vil gi en god klimaeffekt. Det blir det første biogassanlegget i Vestland for behandling av matavfall fra husholdninger, fortsetter Sverdrup. 

BIR skal bygge biogassanlegg på Bjørkemoen i Voss kommune. Foto: BIR

 - BIR ønsker å behandle matavfallet på en miljømessig og kostnadseffektiv måte. I dag sender vi matavfallet til et anlegg i Rogaland. Ressursene som skal brukes for å skape biogass i anlegget på Voss er matavfall og kumøkk, og produktene vil bli biogass og biorest. Et anlegg på Voss er derfor ideelt til formålet med god tilgang til råstoffet kumøkk, lokal produksjon av høyverdig biogass og lokal anvendelse av bioresten på en sirkulær måte. 

- Bioresten kan benyttes til å skape fôrprodukter, gjødselprodukter og andre aktuelle bioprodukter. Biogassanlegget vil være en avgjørende byggestein i en framtidig biopark på Bjørkemoen på Voss, sier konsernsjef Borghild Lekve.

- Anbudsprosessen for den prosesstekniske delen av anlegget er over og tildelingen av kontrakt er nær forestående. Leverandøren som får oppdraget, vil levere fremtidsrettede og innovative løsninger. I konkurransen har BIR spesielt vektlagt ønsket om å produsere høyverdig biogass og at kravet til biogjødselen som produseres skal være renere enn kravet i dagens regelverk, sier Lekve. Det har også vært viktig for oss å sikre god lønnsomhet i prosjektet over tid.