Dette sier Stian Sandbekkbråten, teamutvikler jord- og skogbruk i Aurskog-Høland kommune til Nobio. -  I en stor skogkommune som Aurskog-Høland, er det naturlig å bruke bioenergi. Det gir lokal verdiskapning og klima- og miljøvennlig energi, sier Sandbekkbråten. - Når vi bruker bioenergi i offentlige bygg, reduserer vi klimagassutslippene betraktelig.

 

Flishoggeren til Aurskog-Høland Nærvarme i aksjon. Foto: Aurskog-Høland Nærvarme

Reduserte utslipp med 42 prosent

- Vi har utarbeidet et klimagassregnskap for Bjørkelangen skole, som viser en reduksjon på 42 prosent i klimagassutslipp i forhold til tilsvarende referanse for bygg. Bioenergi er konkurransedyktig i forhold til andre energikilder. Det gir en god løsning for kommunen å gå over til bioenergi, sier Sandbekkbråten.

Enkelt å vedlikeholde

- En av grunnene til at det er enkelt for oss å vedlikeholde varmeanlegget, er det at vi får varmen ferdig levert fra Aurskog-Høland Nærvarme, sier driftsoperatør Hans-Vidar Stenerud ved Bjørkelangen skole. 

- Driften og vedlikeholdet på Bjørkelangen skole fungerer veldig bra, og vi har veldig lite driftsstans. Det er jevn og fin varme hele året, sier Stenerud. - Etter at vi tok i bruk bygget i fjor, så har vi fått veldig gode tilbakemeldinger om inneklimaet her på skolen. Flisanlegget fungerer veldig bra.

 

– Driften og vedlikeholdet på Bjørkelangen skole fungerer veldig bra, og vi har veldig lite driftsstans, sier driftsoperatør Hans-Vidar Stenerud ved Bjørkelangen skole. Foto: Nobio/Skogselskapet Oslo og Akershus

- Effekten på fliskjelen på Bjørklangen skole er på 400 kW, og årsproduksjonen er på omtrent 750 000 kWh, sier Jarle Nordli i Aurskog-Høland Nærvarme til Energirapporten. Selskapet leverer varme til Bjørkelangen skole. - Vi er en energileverandør, og selger kilowattimer til Aurskog-Høland kommune, sier han.

Flissiloen i anlegget er på 75 m3, og det er installert bioolje som back-up. -  Hvor ofte vi leverer flis, er avhengig av hvor kaldt det er ute. Det kan variere fra åtte dager til to måneder mellom hver levering, sier Nordli.

Aurskog-Høland Fjernvarme har fire anlegg i kommunen. Et på Aursmoen, et i sentrum av Bjørkelangen, et på Kjelle videregående skole og et anlegg på Bjørkelangen skole.

Stian Sandbekkbråten, teamutvikler jord- og skogbruk i Aurskog-Høland kommune. Foto: Nobio/Skogselskapet Oslo og Akershus

- Vi kjører med flis hele året, både i lav- og høysesongen. Det siste året har vi ikke hatt behov for å ta topplastene med bioolje, på grunn av at det har vært forholdsvis mildt, sier Nordli.

Det største flisanlegget i kommunen, er det som er plassert i sentrum av Bjørkelangen. Det leverer til helsehus, rådhus, svømmebasseng, omsorgsboliger osv. - Det er det største anlegget vi leverer til. Der leverer vi drøyt 2 GWh, og sykehjemmet alene tar 1 GWh, sier Nordli.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 33/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!