Grønn Byggallianse vil presentere et allsidig program med høyaktuelle temaer. Bruk av BREEAM in Use som et godt verktøy for miljøeffektiv drift, driftsleders rolle i miljøeffektive bygg, drømmen om den miljøbevisste leietager, miljøavtaler for næringsbygg, inneklima og kompetanse for driftere er blant det som blir tatt opp.

I tillegg vil Grønn Byggallianse si noe om erfaringen med Fang Energityven og kåre Årets Grønne Driftsteam.

Programmet er under utarbeidelse. Noe av hva det du vil få se og høre om er:

  • Enovas støtteprogram
  • Overtagelse av bygg fra prosjekt til drift
  • Miljøklassifisering av bygg - BREEAM in Use
  • Bruk av måleinstrumenter i drift av bygg
  • Opplæring av driftere
  • Vi vil fortelle om resultatet fra årets Fang Energityven
  • Årets Grønne driftsteam skal kåres

Klikk her for påmelding!