Å Energi investerte første gang i Otovo samme år som selskapet ble etablert, i 2016, melder Å Energi. Siden da har Otovo utviklet seg til å bli en ledende leverandør av sol på tak i privatmarkedet i Europa, med salg av tilleggstjenester som batterier, elbilladere og varmepumper.

- Solenergi vil spille en viktig rolle i overgangen til et fornybart samfunn. Utvikling av solkraft er et av de viktigste tiltakene for å imøtekomme samfunnets behov for mer kraft. Dersom Otovo lykkes med sin strategi har selskapet en unik mulighet til å kapitalisere på denne veksten, sier Atle Knudsen, konserndirektør i Ny Industri i Å Energi, og legger til:

Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri i Å Energi. Foto: Kjell Inge Søreide
Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri i Å Energi. Foto: Kjell Inge Søreide

- Kombinasjonen av høy inflasjon, økt rentenivå og lave strømpriser har ført til en midlertidig nedgang i markedet for solanlegg i privatmarkedet. Det ventes imidlertid en vesentlig vekst i etterspørsel etter solceller på tak i årene fremover. Solkraft er det raskest voksende fornybarsegmentet i Europa.

Gjennom deltakelse i emisjonen øker Å Energi sin eierandel i Otovo fra 6,80 prosent til i overkant av 31 prosent, og blir med det den største aksjonæren i selskapet.