Det kommer frem i Kantars årlige klimabarometer, som ble offentligjort i sin helhet tirsdag 10. november, melder Statsbygg.

I undersøkelsen kartlegges nordmenns holdninger i en rekke klimapolitiske spørsmål. På spørsmålet om det bør gjøres mer bruk av solceller på bygninger for å redusere utslipp av klimagasser svarer 88 prosent at de er helt eller delvis enige.

 - Folk flest setter åpenbart pris på klimagevinsten som kommer med solceller. Dette er et satsningsområde for oss, og denne støtten er viktig når vi nå satser videre i årene som kommer, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Gjenbruk av bygninger

Klimabarometeret spør også hvilke tiltak folk mener bør prioriteres i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. Satt opp mot blant annet vannkraftutbygging, insentiver for el-biler, vindkraft og fjernvarme, er solceller det tiltaket aller flest mener bør prioriteres. Her kommer det også frem at gjenbruk av bygninger fremfor å bygge nytt, har stor oppslutning.

- Dette er noe av det vi i Statsbygg mener er aller viktigst for at byggenæringen kan nå klimamålene, og det er veldig fint å se at folk er enige med oss i det. Det holder ikke med én type tiltak for å skape en bærekraftig næring. Skal vi lykkes må vi tenke grønt på en rekke områder, sier Harald Nikolaisen.

Strøm til 1 500 eneboliger

Statsbygg kartla nylig alle sine 2 300 bygninger for å finne ut hvor mange av dem som kan ha energiproduksjon på taket. Her kom det frem at 250 000 kvadratmeter takareal er godt egnet til montering av solceller.

I teorien kan det på det egnede arealet produseres 30 millioner kWh i året. Dette tilsvarer årsforbruket til 1 500 eneboliger eller 12 000 elbiler.

De seneste årene har Statsbygg montert solceller på flere av bygningene sine. For noen uker siden ble det kjent at Halden fengsel blir landets første fengsel med solceller. Dette takket være ekstra midler fra regjeringens tiltakspakke, som skal stimulere til grønn omstilling på tross av de økonomiske utfordringene som har fulgt av koronaepidemien.