Dette melder Citycon. 

Biene på Citycons norske sentertak er en kilde til kunnskap og engasjement hos lokalbefolkningen, samtidig som biene bidrar i de lokale økosystemene. Sammen med sertifisert birøkter Alexander Du Rietz, har Citycon i løpet av de siste årene plassert bikuber på taket av fire sentre. Bikubene inneholder til sammen omtrent 450 000 bier. I år produserte biene over 270 kilo honning, som ble høstet og fordelt på til sammen 1900 honningkrukker. 

– Det er fantastisk at vi nå har 1900 honningkrukker med sentrenes egne etiketter. Honningen smaker fantastisk. Alle sentrene har sin særegne lokale flora, som biene henter nektar og pollen fra under pollineringen gjennom våren og sommeren. Det er denne floraen som til slutt bestemmer hvordan honningen smaker ved det enkelte senteret, sier Du Rietz. 

Alexander Du Rietz har spesialisert seg på urban birøkt og ønsker å fremme en bærekraftig og ansvarlig utvikling ved å plassere bikuber på sentertak i Norge.

Birøkter Alexander Du Rietz. Foto: Jørgen Nordby
Birøkter Alexander Du Rietz. Foto: Jørgen Nordby

– Arbeidet som biene gjør er livsviktig for mennesker og dyr. Biene bidrar til en tredel av verdens matproduksjon. Derfor er vi veldig glade for å kunne samarbeide med Citycon om å plassere bikuber på sentertakene. Nå som vi er ferdige med innhøstingen, passer vi på at biene har det de trenger i bikubene gjennom vinteren, slik at de er klare for en ny sesong med pollinering og honningproduksjon fra og med våren igjen, sier Du Rietz.

Citycon har som mål å bli klimanøytrale innen 2030 som innebærer systematisk arbeid blant annet med å kutte utslipp, spare energi og sørge for at eiendommene er i henhold til kravene i miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Citycon ble for tredje året på rad utpekt som en av Europas klimaledere i 2023 av Financial Times og Statista. Initiativet med bier på sentertakene er en del av Citycons bærekraftstrategi om å bidra positivt i de lokale økosystemene. 

– Det er veldig gøy å se at vi har produsert så mye honning til glede for leietakere og kunder. Bier på sentertakene er et spennende prosjekt som lærer både oss og lokalsamfunnet om bienes betydning for miljøet og for matproduksjon. Prosjektet er en fantastisk måte å skape engasjement på, sier Håkon Tuv Dalland, direktør for eiendomsforvaltning i Citycon.