- Utbetalingene kommer nettkundene til gode fordi de erstatter inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen i en melding fra NVE.

Midlertidig ordning om fordeling av flaskehalsinntekter

I november 2022 vedtok RME at nettselskapene i prisområdene NO1, NO2 og NO5 skulle få utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett for 2022. Vedtaket ble gjort for å bidra til at kunder i områder med høye kraftpriser ikke skulle få høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader.

På det tidspunktet lå det an til at kraftprisen i NO3 og NO4 ble lavere enn det som utløste utbetaling av flaskehalser. I ettertid ser vi at den faktiske kraftprisen for NO3 ble langt høyere, og nå foreslår RME at også selskapene i NO3 skal motta flaskehalsinntekter.

RME sender nå et varsel om at vedtaket fra november vil gjøres om. Berørte parter har mulighet til å uttale seg frem til 10. mars.

Fakta om flaskehalsinntekter

Her kan du lese om ordningen og vedtaket om bruk av flaskehalsinntekter:
5,9 milliarder av Statnetts flaskehalsinntekter utbetales til nettselskap i områder med høye kraftpriser - NVE

Flaskehalsinntekter oppstår på grunn av prisforskjeller mellom ulike prisområder, og de tilfaller Statnett. De aktuelle flaksehalsinntektene som kan videreføres til underliggende nettselskaper kommer fra prisforskjellene mellom prisområdene i Norge og mellomandsforbindelsen til Storbritannia.

Historisk har slike flaskehalsinntektene redusert Statnett sin nettleie, og dermed kommet alle nettkunder til gode. I 2022 ble flaskehalsinntektene så høye at de overgikk Statnett sin tillatte inntekt for hele året, derfor ble det besluttet å utbetale disse til underliggende nettselskaper slik at de kommer nettkundene til gode raskere. Utbetalingen har ingen økonomiske konsekvenser for noen av nettselskapene, de videreføres rett til kundene i form av at de erstatter inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien.