I tredje kvartal ble det satt i drift 322 GWh ny vindkraftproduksjon og 95 GWh ny vannkraftproduksjon, melder NVE.

Vindkraftverkene som er satt i drift er Kjølberget i Våler kommune og Haram i Ålesund kommune. Kjølberget vindkraftverk begynte å levere den første kraften i oktober 2020, og de siste turbinene ble satt i drift tredje kvartal i år.

I tredje kvartal ble det satt i drift til sammen 95 GWh ny vannkraftproduksjon fra fem små vannkraftverk og ett opprustings- og utvidelsesprosjekt.

Hittil i år er det satt i drift 1,1 TWh ny kraftproduksjon.

Fire vindkraftverk, som fremdeles er under bygging, begynte å levere strøm til nettet fra de første turbinene i tredje kvartal. Kraftproduksjonen fra disse turbinene er på 0,8 TWh.

5,5 TWh ny kraft er under bygging

NVE har ved utgangen av tredje kvartal registrert 90 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 3,7 TWh ny vindkraftproduksjon og 1,7 TWh vannkraftproduksjon. 0,8 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet. Dette kommer fra fire vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i tredje kvartal, men som ennå ikke er ferdig bygget.

Det er registrert 4,1 TWh som er forventet satt i drift i løpet av 2021. Det er forsinkelser ved noen prosjekter, og idriftsettelsen av disse kan bli forskjøvet til 2022.