Dette skriver Nelfo på sine nettsider.

- Med dagens aktivitet, virkemidler og støtteordninger bidrar energitiltak i bygg mest til å styrke den norske kraftbalansen, vi har begynt på komme opp i fart, nå må vi holde trykke oppe de neste årene. Det er vårt hovedbudskap til regjeringen, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

I forrige uke leverte Nelfo, sammen med 35 andre organisasjoner, et felles innspill til regjeringen når de nå skal i gang med å planlegge for neste års statsbudsjett.

Nelfo mener, på vegne av drøyt 1900 medlemsbedrifter, at regjeringen må satse mer på energieffektivisering og lokal energiproduksjon i bygg. Det mener de kan gjøres på følgende måte:

  • Økonomiske virkemidler i 2025 må være minst på samme nivå som 2024
  • Enova må i avtale for 2025-28 gis et energimål. Nasjonale mål for energieffektivisering og solkraft må legges til grunn for økonomiske virkemidler i Enova
  • Nye programmer gjennom Enova for borettslag/sameier og yrkesbygg må sikres en varighet og finansiering frem til 2030
  • Etablering av nye programmer i Enova for eneboliger og småhus som omfatter modne og velprøvde energitiltak

Les hele saken på Nelfos nettsider.