Dette er spørsmål som daglig leder i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang Tomren-Berg, ønsker at regjeringens energikommisjon skal se på. Han presenterte sine ønsker på energikommisjonens innspillsmøte den 10. mai.

Tomren-Berg satte pris på å få snakke med energikommisjonen om varme, som han mener er det mest grunnleggende i energidebatten, og som det snakkes alt for lite om.

Til sammen forsynte fjernvarmen Oslo med nesten 2 TWh lokal varme i fjor. Varme som først og fremst var basert på spillvarme fra avfall og byens kloakk. – Dette er 2 TWh som ellers ville måtte blitt levert fra strømnettet, sa Tomren-Berg. 

– Denne gjenbruken av energi i Oslo, sparer samfunnet for milliarder i kraftnettutbygging og naturen for inngrep, sa han.

–  Men over fjernvarmenettet i Oslo står det hundrevis av bygninger som ikke kan koble seg på fjernvarmen. Grunnen er at de er bygget uten energifleksibel oppvarming, altså vannbåren varme, sa Mellvang-Berg.

 Oppvarming av disse byggene alene tilsvarer produksjonen fra halvannet Altakraftverk årlig, rundt 850 GWh. 

– Disse byggene kan altså bare forsynes med strøm. Slik er det også i andre byer i Norge, sa Mellvang-Berg.

For lite debatt om det enorme strømforbruket til oppvarming

– Det er altfor lite debatt om det enorme strømforbruket til oppvarming som er låst i kraftnettet, og de store energibesparelsene i energisystemet som kan bli realisert med mer bruk av energifleksibel oppvarming. Og det mangler rett og slett tall for det, sier Mellvang-Berg.

Disse tallene mener Norsk Fjernvarme at energikommisjonen er nødt til å fremskaffe, og å se på, fordi Norge har enorme varmeressurser som ligger ubrukt. 

– I dag er det bare avfallsforbrenningen som har krav til gjenbruk av overskuddsvarme for å ha lov til å drive sin virksomhet; og det har vært en stor suksess. Det har ført til at rundt 3 TWh av denne industriens varme hvert år blir gjenbrukt, istedenfor å gå tapt, sa Mellvang-Berg.

I annen industri er det også en del varme som gjenbrukes, men også 20 TWh varme som går til kråkene hvert år. I tillegg kommer nå den nye strømbaserte industrien som datasentere og grønn hydrogenproduksjon, som avgir mye overskuddsvarme. 

– Googles planlagte datasenter i skogen i Telemark, vil alene gi 1 TWh varme i året. Vi kan ikke fortsette å sløse med slike varmeressurser, de må bli gjenbrukt slik at strømmen kan bli brukt to ganger, sa Mellvang-Berg.

– Men da må det være et marked for den gjenbrukte varmen, og det store potensialet ligger i oppvarming av store bygninger i byene, sa han.