I det siste har det vært stor aktivitet på taket av Telemarkshuset i Skien sentrum og nå er 300 kvadratmeter med solceller på plass, melder Telemark fylkeskommune på sine nettsider. 

- Vi får Norges grønneste fylkeshus og vi vil gå i bresjen for en grønnere utvikling, sier fylkesvaraordfører, Terje Riis-Johansen (Sp). 

Forventet produksjon er cirka 58 000 kWh/år, noe som nesten tilsvarer det tre vanlige eneboliger forbruker årlig.

Før sommeren skal det også installeres solceller på flere videregående skoler i Grenland og i resten av Telemark. Til sammen vil disse anleggene produsere rundt 737 000 kWh/år. (Se faktaboks nederst i saken)

Batterier med stor betydning

Men det er ikke bare på Telemarkshusets tak noe skjer. I kjelleren står det nå fire batteripakker som skal kobles til solcellene på taket og som kan få stor betydning. 

Batteripakkene, som er på 200 kWh, inngår i en unik avtale Telemark fylkeskommune har inngått med Lede og Statnett. Avtalen innebærer at batteripakkene skal være tilgjengelig for bruk i nettet hos både Lede og Statnett, og på denne måten avhjelpe kraftkrisen Telemark står i. 

Det betyr at fylkeskommunen får betalt for å ha batteripakkene tilgjengelige for nettselskapene og for hver gang batteriene leverer effekt til nettet. 

- Vår batteripakke utgjør ingen stor forskjell alene, men i samarbeidet med Skagerak energitjenester inngår den i en større portefølje for å avlaste nettet. Sammen utgjør vi en forskjell, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap).

Forskningsprosjekt

Batteripakkene, solcellene og ny teknologi for nettavlastning skal inngå i et forskningsprosjekt som planlegges sammen med Lede, Statnett og Sintef.

- Dette er en målrettet satsing fra fylkeskommunen for å bidra til utvikling av teknologi og handelsløsninger som vil bli rullet ut i hele det norske kraftnettet, sier de to fylkespolitikerne. 

Situasjonen med mangel på kraft og nettkapasitet er utfordrende i hele Norge, og særlig i Telemark. 

- Flere næringsaktører er tvunget til å legge grønn næringsutvikling på is fordi det ikke er tilgang på nødvendig kraft. Vi vil bidra til å snu denne utviklingen, legger Riis-Johansen til.

Spare penger

Batteripakkene skal også kobles til to hurtigladere for elbiler. Dette skal sørge for strøm til fylkeskommunens elektriske tjenestebiler.

- Batteripakkene kan lades opp ved hjelp av solcellene eller fylles opp når strømmen er billig, forteller Løkslid. 

Men batteripakkene kan brukes til enda mer. De skal også benyttes til å holde fylkeskommunens effektforbruk så flatt som mulig. 

Fra våre egne hjem er vi vant til at nettleien bestemmes ut fra det tidspunktet man bruker mest strøm. Slik er det for fylkeskommunen også. Det er den høyeste effekttoppen hver måned som bestemmer effekttariffen. 

- Ved hjelp av batteriene skal vi unngå de største toppene og dermed redusere kostnadene, forklarer Riis-Johansen.