– Det lokale eltilsyn, også kjent som DLE, er en egen tilsynsenhet som alle nettselskap er pålagt å ha. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og de har ansvaret for å utføre eltilsyn og kontroller for å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisitet. Med den veksten vi har sett i antall solcelleanlegg det siste året, er det viktig å minne om at denne type installasjoner representerer en brannrisiko, forteller Magne Håland, leder av DLE Sør i Glitre Nett i en pressemelding.

Sterk vekst i antall solcelleanlegg

– På Agder har veksten i antall kunder med solcelleanlegg som skal levere strøm inn på det lokale strømnettet økt med vel 77 prosent siden nyttår, og vi har nå registrert ca. 3350 anlegg i vårt område her i sør. Det er også flere nye tilbydere i markedet som både selger og installerer solcelleanlegg, og da er det viktig å minne om de forskriftskrav som gjelder for de som bygger solcelleanlegg, sier Magne Håland.

 Nå i desember inviterer DLE faglige ledere, saksbehandlere og montører hos installatørene til samling i Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg til montasje av solcelleanlegg, settes også fokus på elbilladere og batteri-installasjoner.

Bruk kvalifisert personell

– Samfunnet elektrifiseres i et raskere tempo enn tidligere, og veksten i antall solcelleanlegg er et eksempel på dette. Det er bare registrerte elektroforetak som tilfredsstiller kravene som settes som kan tilby og utføre elektrisk installasjon av solcelleanlegg, understreker Magne Håland.

Han legger til at det elektriske anlegget i et solcelleanlegg vil være alt av elektriske koblinger og sammenkoblinger, kabling, legging av tilførsler og montasje av inverter og ellers alt som vil være en del av det elektriske anlegget. Dette arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, det vil si personer med relevant fagbrev innen elektrofaget.

Avdekker feil og mangler

– DLE har det siste året utført en rekke kontroller med solcelleanlegg, og vi oppdager dessverre en rekke feil og mangler på anlegg som er montert. Dette er noe av bakgrunnen for fagseminarene vi nå inviterer til. Vi ønsker økt elsikkerhet rundt solcelleanlegg som monteres, og bevisstgjøring rundt det ansvar som installatørene har knyttet til både materiell og montasje. Det siste året har vi også registrert brann som har startet i solcelleanlegg, og med det økte antall solcelleanlegg vi nå får, er det viktig at regelverket følges, sier Magne Håland.

Utfordrer strømnettet

– For de som vurderer å anskaffe seg solcelleanlegg, er det viktig at de sjekker hvilken kapasitet det er i strømnettet der de bor med tanke på hva som kan leveres inn i nettet. Ønsker kunden å installere et stort anlegg, f.eks. 20 kW, må kunde eller installatør ta kontakt med nettselskapet for å få avklart om det er begrensninger i strømnettet på den aktuelle adressen. De aller fleste solcelleanlegg blir tilknyttet strømnettet uten problemer, og får levert inn strøm kunden ikke bruker selv. Men i noen tilfeller må linjenettet forsterkes både med ny nettstasjon og nye linjer, og dette tar noe tid, avslutter Magne Håland.