Dette skriver Norsk Energi på sine websider. 

En kombinasjon av solvarme og varmepumpe fungerer bedre enn bare en vanlig varmepumpe. Ved å absorbere varme fra solen, øker temperaturen på væsken som passerer gjennom en varmeveksler. Dette resulterer i økt virkningsgrad for varmepumpen, som uttrykkes som forholdet mellom produsert nyttig varmeenergi og elektrisk energiforbruk, samtidig som strømforbruket går ned.

– Kombinasjon av solfangere og bergvarme- eller grunnvannsvarmepumper er ikke uvanlig i Norge, spesielt i områder hvor det er høy etterspørsel etter varmtvann og mulighet for å installere et betydelig antall solfangere, sier Sergei Faschevsky, seniorrådgiver og ansvarlig for internasjonale prosjekter i Norsk Energi. 

En kombinasjon av luft-til-vann-varmepumpe og aluminium solfangere øker systemets effektivitet. Samlende varmefaktor (COP) blir da 9. Foto: Norsk Energi

Teknologien er tilgjengelig for husholdninger

– Dette gjelder hovedsakelig større bygninger som hoteller, idrettsarenaer og barnehager som ikke er tilknyttet fjernvarme. Men nå ser vi at denne teknologien er tilgjengelig for husholdninger til en rimelig pris. Dette er en spennende nyhet for folk som er opptatt av klima og bærekraft, sier Faschevsky.

En solstyrket varmepumpe har et stort, flatt aluminium fordamperpanel som absorberer varmen fra sollyset som faller direkte på panelet og fra luften rundt det. Denne varmen absorberes i væsken som sirkulerer i varmepumpen. Temperaturen øker og varmen overføres til varmtvannstanken. Flate fordamperpaneler i aluminium utgjør kjernen i denne teknologien. 

Mens et konvensjonelt vakuumsolpanel veier cirka 50 kg og krever solid innramming, veier flate aluminium fordamperpaneler bare cirka 8 kg og kan enkelt festes både på tak og vegg. Varmen absorberes fra både direkte sollys og luften som sirkulerer under panelet.

En kombinasjon av solfanger og varmepumpe kan varme opp cirka 200 liter varmtvann til 55°C per dag, så lenge lufttemperaturen er -15°C eller høyere. Dette gjelder nesten hele året under rumenske klimaforhold.

Flate aluminium fordamperpaneler er teknologiens sentrale element. Aluminium fordamperpaneler veier bare 8 kg og kan enkelt festes både på tak og vegg. Foto: Norsk Energi

Sergei var nylig i Romania der han fikk demonstrert solvarmestyrkede luft-til-vann-varmepumper. I Alba Iulia kommune møtte han Dorin Flerseriu, en rumensk gründer og entusiast for fornybar energi, som fortalte om teknologien og har montert et slikt system på sitt eget kontorbygg i Alba Iulia.

Systemet har erstattet en konvensjonell gasskjel, og de årlige energikostnadene har blitt redusert med cirka 40 %, samtidig som CO2-utslippene har blitt redusert med 12 tonn CO2 ekvivalenter per år. Med en kostnad på omtrent 5 700 euro og en nedbetalingstid på 6 år, kan dette systemet bli et attraktivt alternativ for mange rumenske husholdninger som bruker strøm, naturgass eller kull til oppvarming og varmtvann. Systemet er allerede blitt installert eller er under installasjon i en rekke større bygninger i Romania. På Maria Beatrice-sykehuset i Alba Iulia genereres det 40 m³ varmtvann per dag, og investeringen blir nedbetalt på 4 år.

Solstyrkede varmepumper fryser ikke og kan fungere selv uten direkte sollys og under snøforhold. Dette gjør teknologien relevant også for Norge, hvor elektrisitet fortsatt brukes mye til oppvarming og tappevann.

– Det kan være interessant å prøve denne teknologien i Norge som en spin-off til GREENER-prosjektet, sier Sergei Faschevsky.