Dette melder Regjeringen. 

Nærmere 3,6 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang på den energien de trenger til for eksempel oppvarming, matlaging og lys. 675 millioner mennesker har ikke tilgang på elektrisitet i det hele tatt.

– Å sikre tilgang på nok og rimelig og ren kraft er en av de viktigste oppgavene i alle land fremover. Det gjelder ikke minst utviklingsland. Rimelig og tilgjengelig energi er helt avgjørende for å få utvikling og fremgang i svært mange utviklingsland. Samtidig må verden nå klimamålene. Ikke noe land skal måtte velge mellom å ha utvikling og å nå klimamålene. Derfor er det så avgjørende at energien som trengs blir ren og fornybar. Verden trenger store investeringer i fornybar energi, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre har en lederrolle i rådet til alliansen Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). Denne alliansen skal mobilisere privat og offentlig kapital til fornybar energi i utviklingsland.

– Målet er å hjelpe utviklingsland til å hoppe over den fossile fasen. Det positive er at teknologien finnes. Utfordringen er at det mangler kapital for å investere i denne teknologien. GEAPP er en allianse hvor store stiftelser, utviklingsbanker og andre partnere jobber sammen for å skaffe kapital til grønne og gode løsninger, sier statsminister Støre.

Det siste halve året har alliansen jobbet spesielt med å skaffe kapital til å satse på batterier og lokale strømnett. Dette er teknologier som er viktige for at utviklingsland skal få det de trenger av ren, fornybar energi. Batterisatsingen har som mål å sikre fem GW strøm innen utgangen av 2024. Satsingen på lokale strømnett har som mål å skaffe rimelig og stabil kraft til en halv milliard mennesker.

– Dette er mennesker som i dag ikke har tilgang til tradisjonelle kraftnett eller nok kraft. Lykkes vi med denne satsingen, kan vi endre hverdagen og skape muligheter for utvikling for folk i en rekke utviklingsland, sier Jonas Gahr Støre.