Dette sa Nina Holck Sandberg, fra Sintef Community, på webinaret “Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm” som ble arrangert av Norsk Varmepumpeforening den 27. mai.

- Men dette potensialet utløses ikke av seg selv. Det er ofte en forventing om at hvis vi bare venter så ordner det seg, men det gjør det ikke selv om det er økonomisk lønnsomt, sa Sandberg. - Det er viktig at myndighetene gjør de riktige grepene for å utløse potensialet for energieffektivisering.

- Ikke realistisk med 30 til 40 TWh

En av våre tidligere studier har konkludert med at det er teoretisk mulig å redusere energiforbruket i bygningsmassen med 30 til 40 TWh. – Hvis alle nybygg fra nå av hadde vært nullutslippsbygg, og alle rehabiliterte bygg blir energioppgradert til det beste vi har av tekniske løsninger, så ville det vært mulig å nå 30 til 40 TWh energibesparelse i bygningsmassen i 2050. Men, dette tror vi ikke er realistisk, sa Sandberg.

- I våre modeller antar vi at energieffektivisering i hovedsak kan finne sted, når et bygg likevel skal bygges nytt eller rehabiliteres, sa Sandberg. - Antakelser om at man kan rehabilitere og energioppgradere hele bygningsmassen for eksempel i løpet av ti år, mener vi er urealistisk.

- Rehabilitering gir en mulighet for energieffektivisering. For de fleste huseiere kan det bare være aktuelt å energieffektivisere hvis de likevel skal skifte fasaden eller bytte ut vinduene. Det vil ikke være lønnsomt å bytte til et mer energieffektivt vindu, hvis det vinduet de har fra før, fungerer godt som det er, sa Sandberg.

- Frem mot 2050 vil det være mulig å energioppgradere cirka halvparten av boligmassen, siden dette er den andelen som skal bygges ny eller rehabiliteres, sa Sandberg.

Fire scenarioer

Sintef Community har tatt utgangspunkt i fire scenarioer, hvor de ser på forskjellige utviklingsbaner for energieffektivisering.

1. Baseline
- Dagens standard på nybygg og rehabiliterte bygg. 

2. Baseline + bergvarmepumpe
- Ingen ekstra tiltak på bygningskropp. Alle rehabiliterte og nye bygg får bergvarmepumpe.

3. Energieffektivisering bygningskropp
- Energioppgradering av nye og rehabiliterte bygg

4. Energieffektivisering + bergvarmepumpe
- Energioppgradering av nye og rehabiliterte bygg
- Alle rehabiliterte og nye bygg får bergvarmepumpe

Scenario 4 gir en reduksjon av energiforbruket på 11 TWh i 2050, sammenliknet med baseline. 

- Men hvis vi monterer luft til luft-varmepumpe i alle eksisterende bygg, så har vi et ytterligere sparepotensial på 3-5 TWh, sier Sandberg. - Da ender vi opp med 15 TWh lavere enn baseline. 

- I tillegg er det et potensial fra sola på cirka 4 TWh i 2050, dersom solceller også brukes på alle nybygg og rehabiliterte bygg, sier Sandberg.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 20/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!