- Jeg tror fortsatt det er mulig å få til den høye energisparingen på 30 til 40 TWh i byggsektoren, som ble skissert i Arnstad-rapporten, sa Tor Helge Dokka fra Skanska Teknikk i et innlegg på webinaret, “Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm”, som ble arrangert av Norsk Varmepumpeforening den 27. mai. Dokka var medlem av Arnstad-utvalget.

- For å oppnå 30 til 40 TWh, må myndighetene inn med en rekke virkemidler, som vi skisserte i rapporten. Kort oppsummert, sa vi at hvis man støtter 40 prosent av merkostnadene for energitiltakene, så er det utløsende, sa Dokka.- Dette ble verifisert av passivhus- og lavenergiprogrammet til Enova. Programmet var så effektivt at Enova sluttet med det.

- Kombinerer man det å dekke 40 prosent av merkostnadene til energitiltakene med grønne lån, for eksempel gjennom husbanken, og gjør dette ubyråkratisk, så kunne vi ha utløst energisparepotensialet på 30 til 40 TWh i bygningsmassen, sa Dokka.

- Hvis Enova hadde innført de tiltakene som vi foreslo i Arnstad- utvalget, og noen kunne bidratt til finansieringen, så er jeg sikker på at markedet hadde bitt på det, sa Dokka.

Han mener at flere av programmene til Enova, har vist at det er mulig å få dette til. - Men med en gang programmene har begynt å fungere, så blir de tatt bort, og markedet kollapser. Det er det man ikke må gjøre i virkemiddelsammenheng, sier Dokka. - Jeg er frustrert, fordi jeg mener det er mange tapte muligheter på dette området.

Energieffektiviseringstiltak kutter effekt

I Arnstad-rapporten beskrev vi tiltak innen nybygg, omfattende rehabilitering og energieffektivisering. - De tre tingene er ekstremt viktige, og de henger sammen. Hvis man setter inn de riktige virkemidlene på disse områdene, så kan man utløse veldig store besparelser, ikke bare på energi, men også på effekt, sa Dokka.