– Aldri før har det vært produsert mer fjernvarme enn i 2023, men potensialet er mye større, sier styreleder Irene Vik i Norsk Fjernvarme og til daglig adm. direktør i Tafjord Kraftvarme AS, ifølge en pressemelding fra Norsk Fjernvarme.

Tall fra SSB viser at produksjonen i 2023 var 7,9 milliarder kilowattimer (TWh), en økning på nesten 800 millioner kilowattimer (GWh) fra året før. Samtidig falt produksjonen av fjernkjøling med 5 prosent til 175 GWh.

– Det er veldig gledelig at fjernvarmen fortsetter å vokse og bidra til det grønne skiftet basert på lokal overskuddsenergi. Men potensialet er enda større hvis Regjeringen rydder opp i sentrale rammevilkår for næringen, sier fungerende daglig leder Oda T. Gipling i Norsk Fjernvarme.

Styreleder Irene Vik ser fram til arbeidet med styret og understreker at hun ser økt interesse og økt etterspørsel etter kunnskap og innsikt om fjernvarme hos både regjering og opposisjonspartiene. 

Norsk Fjernvarme, som representerer 50 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme, samt nær 90 assosierte medlemmer med interesse for bransjen i form av å være leverandør og konsulenter, gjennomførte sitt årsmøte i Bergen i forrige uke.

Vi ser og hører viktige politiske signaler

– Vi synes å se positive signaler fra energiminister Terje Aasland om at han har lyttet til oss i Norsk Fjernvarme og bransjeaktørene når det gjelder forslag til ny energimerkeordning, sier styreleder Irene Vik i Norsk Fjernvarme. 

Energiministeren har også poengtert viktigheten av en satsing på energi som spiller på lag med dagens eksisterende kraftnett. Samtidig ser vi et engasjement og utålmodighet hos Høyre og de andre opposisjonspartiene som er gledelig for fjernvarmebransjen. 

Solid erfaring i styret

– Det er helt avgjørende å ha et styre med sammensatt faglig tyngde når vi skal jobbe målrettet mot politisk endring for å styrke satsingen på fjernvarme og overskuddsvarme raskt, sier Oda Therese Gipling som er fungerende daglig leder i Norsk Fjernvarme. 

En viktig nøkkel for det grønne skiftet

– Fjernvarme er politikernes nøkkel til det grønne skiftet. Med mer fjernvarme til oppvarming av bygningsmassen, så kan vi raskt frigjøre kraft til industrielle formål, understreker Gipling. Fjernvarmen er også en konfliktfri energikilde som leverer uansett vær og vind. Helt uten inngripen i verdifulle arealer eller natur. 

Fungerende daglig leder Oda T. Gipling i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme
Fungerende daglig leder Oda T. Gipling i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme

– Årsmøtet vedtok også at det i løpet av 2024-2025 skal utredes og anbefales hvilket organisatorisk alternativ som skal velges for bransjeorganisasjonen Norsk Fjernvarme, sier Oda Therese Gipling. 

– Styret skal sette ned et bredt sammensatt utvalg med representanter fra foreningens medlemmer som skal utrede om foreningen skal fortsette som selvstendig organisasjon eller søke organisatorisk samarbeid eller fusjon med andre interesseorganisasjoner, understreker styreleder Irene Vik.