Dette melder Grønn Byggallianse. Sofienberggata 7 er månedens prosjekt.

– Den viktigste lærdommen er at man skal ikke undervurdere effekten av små tiltak for energisparing. Det er mange små detaljer som har effekt som ikke trenger å koste mye, forteller prosjektleder i Boligbygg Oslo KF, Olav Væhle.

Mål om 70 prosent reduksjon i energibruk

Den kommunale boliggården i Sofienberggata 7 har gjennomgått en storstilt rehabilitering og oppfyller en rekke av bygg 21s kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. En viktig del av prosjektet har vært en omfattende energirehabilitering med nye høyisolerende fasader, nytt ventilasjonsanlegg, energibrønner og kraftproduksjon fra solceller på tak og fasader.

Olav Væhle, prosjektleder i Boligbygg Oslo KF. Foto: Boligbygg Oslo KF

– Samlet ser vi at vi har egen energiproduksjon og et bedre isolert bygg. Vi produserer strøm i solcelleanlegget, og varmepumpene har vært i drift en god stund. Fasadene og vinduene er vedlikeholdsfrie. Målet for energitiltakene var å redusere mengden tilført energi til bygget med 70 prosent, og målinger i de nærmeste årene vil vise om vi har klart det, sier Væhle.

164 leiligheter er etter rehabilitering blitt litt større ved at balkongene er blitt bygget inn i leilighetene, og erstattet med nye balkonger på utsiden. Fasaden er etterisolert og kledd i behandlet treverk, og en av gavlveggene på bygget har fått solcellepaneler fra 4. til 7. etasje. Det er også solceller på taket. Simulert produksjon fra solcellene er 63,6 MWh per år, som tilsvarer årsforbruket til omtrent 10 leiligheter.

Samlet har disse tiltakene en installert effekt på 105 kW.

Bygget har også fått to nye tekniske rom på taket, balansert ventilasjonsanlegg og energibrønner som sørger for bergvarme til oppvarming av boligene i bakgården. Brønnparken med 16 brønner er på til sammen 4800 m. Brønnparken er koblet opp mot to varmepumper på til sammen 225 kW.

Bakgården har blitt oppgradert med grøntarealer, sittegrupper og møteplasser. Foto: Boligbygg Oslo KF

Grønt uteområde og biodiversitet

Bakgården har blitt oppgradert med sittegrupper og møteplasser for beboerne, og grøntarealer er utformet slik at det gir god overvannshåndtering og variert beplantning. Belysning er oppgradert ved oppganger og i passasjen til Markveien. Det bidrar til økt trygghet og trivsel i bakgården. For å sikre enkel tilgang på grønn mobilitet er det etablert ladestasjoner for el-sykler og el-biler i garasjen på bygget.

Utomhusområdene ved Sofienberggata 7 er designet for å fremme biodiversitet og grønne lunger midt i byen. Beplantede områder med innfødte planter og blomster tiltrekker seg pollinatorer og skaper et miljøvennlig levested for lokale insekter og smådyr.

– Ved å rehabilitere Sofienberggata 7 har vi fått et fremtidsrettet bygg med gode energiresultater for fremtidig drift. Vi er svært fornøyde med å ha gitt noen av de trengende i Oslo en bolig de kan være stolte av, avslutter Væhle.