Dette melder Lyse.

Lyse har kjøpt seg inn i Bioenergi Finnøy AS og eier nå 76 prosent av selskapet. Målet med anlegget er å kunne øke produksjonen av etterspurt biogass, samtidig som det bidrar til reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket i Sør-Rogaland.  

– Dette prosjektet er et viktig ledd i vår strategi for å øke biogassproduksjonen, og det vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra det regionale landbruket. Anlegget skal produsere 15 GWh biogass, som tilsvarer en reduksjon i CO2 på 6000-8000 tonn, forteller administrerende direktør i Lyse Neo, Ingrid Vestvik.  

I Sør-Rogaland stammer nesten 30 prosent av klimagassutslippene fra landbruket. Dette er en god del høyere enn i resten av landet.   

– Biogass har en dobbel klimaeffekt. Den reduserer utslipp fra gjødselhåndteringen på gårdene og bidrar til å løse landbrukets klimautfordringer. I tillegg erstatter biogass fossil energi innen transport og industri, sier Esben Tonning Otterlei, direktør for klima i Lyse-konsernet.  

Konvertere all naturgass til biogass

I år vil Lyse Neo levere 39 GWh biogass og ca.300 GWh naturgass i regionen. Målet er å kunne konvertere all naturgass til biogass innen 2030. Biogass produseres fra husdyrgjødsel og næringsrike substrater – det kan også inkludere avfall fra tomatdyrkingen på Finnøy.  

– De som etterspør biogass er næringskunder som trenger gass enten som varme eller som innsatsfaktor i produksjonen sin. Mange kunder er interesserte i å erstatte naturgassen med biogass, fordi de ønsker å omstille seg til det grønne skiftet, forteller Vestvik.  

Tidligere i år fikk prosjektet 11,6 millioner kroner i støtte fra Enova. Det er et mål og en forutsetning at prosjektet blir en lønnsom investering på sikt. Investeringsbeslutning er planlagt innen sommeren 2024, og anlegget skal ha full drift i 2026.  

– Vi legger til grunn en produksjonskost og margin der vi skal klare å selge med fortjeneste. Da gjenstår det å jobbe med rammevilkårene og flere søknader om Enova-støtte, sier Vestvik.  

Daglig leder Kristian Spanne og administrerende direktør i Lyse Neo, Ingrid Vestvik. Foto: Lyse

Kan åpne for flere prosjekter

Det er forretningsutvikler Tonje Bjerga som er prosjektleder, mens Kjell Gabriel Garpestad er teknisk prosjektleder. Flere i Lyse Neo blir involvert der deres kompetanse trengs.  

– Biogass er et prioritert område i Lyse Neo. Å øke biogassproduksjonen er viktig for å tilby våre kunder klimanøytrale alternativer til naturgass, sier Kjell Gabriel Garpestad.  

Lykkes Lyse med å realisere dette anlegget, vil det åpne dørene for ytterligere biogassprosjekter, inkludert planene om å bygge Norges største biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune, i samarbeid med Nortura, Tine, Felleskjøpet, IVAR og Skagerak Energi. 

– Prosjektet er et eksempel på hvordan vi i Lyse kan drive forretningsutvikling gjennom samarbeid og strategiske partnerskap. Målet vårt er at dette skal bli det første, men definitivt ikke det siste, husdyrgjødselbaserte biogassanlegget i regionen, sier Tonje Bjerga.    
Lyse får tre av fem plasser i det nye selskapsstyret, inkludert styreledervervet. Økonomidirektør Solveig Hjelle Gjerde får styreledervervet, mens Esben Tonning Otterlei og Ingrid Vestvik blir styremedlemmer.