- I Norge er det lett å lene seg på at vi produserer fornybar og klimavennlig energi. Med det stadig økte energiforbruket og høyere strømpriser, må vi øke fokuset på mindre forbruk, sier Nystrøm ifølge en pressemelding fra Schneider Electric.

Kompetanse

Under Innovation Day torsdag 21. oktober åpnet Schneider Elecric landets største visningssenter for energieffektivisering i sine lokaler på Ryen. «Innovation Hub» visualiserer hvordan teknologi og digitalisering kan bidra til det grønne skiftet. Schneider Elecric-sjef Karoline Nystrøm sto for åpningen.

- Behovet for kompetanse om digitalisering er enormt. Mangelen på kompetente fagfolk kan føre til at grønne bygg, fabrikker og infrastruktur ikke kan bygges og heller ikke driftes. Huben spiller derfor en sentral rolle med tanke på kompetanseoverføring. Den vil være nyttig for bygg- og industrieiere så vel som for partnere, kunder, lærlinger og studenter, sier Nystrøm.

Schneider Electric har investert mye i visningssenteret som skal brukes aktivt i kunnskapsformidling om energieffektive løsninger.

- Vi har et samfunnsansvar som vi ønsker å bruke aktivt overfor kunder og beslutningstagere. Teknologien kan bidra til å redusere energiforbruket i norske bedrifter dramatisk. Vi snakker om betydelige kostnadsreduksjoner som gir rask effekt på bunnlinjen, sier Nystrøm.

På Innovation Hub er samspillet av komponenter og systemer i fokus, og samtidig er det lett å forstå bærekraftgevinstene for brukerne: lavere energiforbruk, reduserte driftsutgifter og økt lønnsomhet, samtidig som at komfort og sikkerhet ivaretas i alle miljøer.

Glemt mulighetene i energieffektivisering

- Det er mye fokus på fornybar energi som den ultimate løsningen på klimakrisen, men i denne debatten har vi nærmest helt glemt hvilke muligheter som ligger i energieffektivisering. Vi har løsningene til å løse noen av de største utfordringene vi står overfor i dag, men svært få benytter seg av mulighetene, sa Karoline Nystrøm.

Null verdt

«Bærekraft er business» var temaet for årets Innovation Day. Det ble derfor rettet søkelys på mulighetene bedriftene har til å velge løsninger som kan være med å gjøre verden grønnere. Samtidig ble fokuset rettet mot de økonomiske gevinstene bedrifter i nærmest alle bransjer kan få ved å velge grønne løsninger.

- Årets hovedbudskap er like klart som det er viktig, og jeg mener det ikke bør være noen business uten bærekraft i dag. Ordet «bærekraft» er null verdt hvis ikke bedriftene opplever lønnsomhet ved å skifte til mer energi- og ressurseffektive løsninger. Lønnsomheten i bedriftene må komme kjapt. Da vil også klimautslippene kuttes raskere.

Sløsing

I rapporten Felles energi og industripolitisk plattform kommer det frem at Norge ligger i verdenstoppen i sløsing av energi, samtidig som det ble anslått 45 000 potensielle arbeidsplasser knyttet til energieffektivisering i Norge innen 2050. Denne høsten har vi i tillegg sett rekordhøye strømpriser over nesten hele landet, og fokuset på hvordan vi kan redusere vårt forbruk har for alvor blitt satt på dagsordenen.

- Bygg står i dag for 30-40 prosent av alt energiforbruk i Norge, men likevel gjøres det lite for å bedre denne situasjonen. At vi har mulighetene til å gjøre noe med dette og «tette hullene», og samtidig redusere energiforbruket er noe vi ikke har råd til å ikke gjøre. Dette må høyere opp på både politisk agenda, og hos aktørene i næringslivet. Vi har alle et felles ansvar for å gjøre Norge grønt, sier Nystrøm.