– Kombinasjonen av havvind og hydrogen har et enormt potensial. Det vil ikke være mulig å nå netto null uten grønne energibærere, og disse krever enorme mengder fornybar energi, sier CEO Knut Vassbotn i Deep Wind Offshore i en pressemelding.

En av utfordringene ved å realisere havvindsutbygginger er tilgang til og kapasitet i strømnettet. I kombinasjon med hydrogen fjernes denne utfordringen, fordi kraften fra havvind kan brukes direkte til produksjon av grønne energibærere. Dette er bakgrunnen for samarbeidsavtalen med Hy2gen.

– Bruk av energibærere som hydrogen er utvilsomt den mest effektive måten å redusere CO2-utslipp fra industri og transportsektorene. Dette svarer også på EUs klimamål, om at 42 prosent av hydrogen i industrien skal komme fra fornybare energikilder innen 2030, sier daglig leder Hege Økland i Hy2gen Norge.

Globalt markedspotensial

Deep Wind Offshore utvikler havvindprosjekter i Norge, Sverige og Sør-Korea, mens Hy2gen utvikler og opererer anlegg for grønn hydrogenproduksjon i store deler av Europa, i tillegg til i USA og Canada. Selskapene opplever et særlig stort behov for å tilby grønne energibærere til ulike sluttbrukere i nye markeder. 

Kombinasjonen av havvind og hydrogen kan gjøre grønn energi tilgjengelig for flere og nye kundegrupper, som ikke kan elektrifiseres direkte, men som kan bytte fra fossilt brennstoff til grønt hydrogen.

Norge skal tildele 30 GW havvind innen 2040. Skulle 16 GW bli konvertert til ammoniakk, som er produsert av grønt hydrogen, for bruk til maritimt drivstoff, kan det kutte 100 prosent av Norges totale maritime utslipp på 10 millioner tonn CO2 årlig. 

– Utfordringen med avkarbonisering er ikke evne eller vilje, men tilgang på fornybar energi. Investering i nettinfrastruktur er ressurskrevende og kan være begrensende for nye havvindprosjekter. Ved å produsere hydrogen nær havvindparken, kan vi bidra til å redusere belastningene på nettet, sier Økland.

Vil øke verdiskaping og eksport

– Hy2gen vil tilføre innsikt i hvordan energi fra havvind optimalt kan omdannes til spesialtilpassede energiløsninger. Dette kan være hydrogen i flytende eller trykksatt form, ammoniakk, SAF eller metanol, sier Økland. 

Hun legger til at ammoniakk er utpekt som et svært relevant nullutslipps drivstoff for skipsfarten. Hy2gen arbeider sammen med to andre partnere med å etablere grønn ammoniakkproduksjon i Sauda. Tilgang på mer fornybar energi er viktig for å kunne tilby skipsfarten tilstrekkelig volum av grønn ammoniakk og her spiller havvind en viktig rolle.

Et mål med samarbeidet er å utvikle konkurransedyktige prosjekt med et sterkt markedsfokus. Ved å kombinere markedsinnsikt og tilgjengeliggjøre ny fornybar energi gjennom havvind, kan vi bidra til bedre prosjekt med større konkurransekraft. 

– Dette er en helt åpenbar løsning for å nå klimamålene. Vi skal sammen utvikle en helt ny verdikjede. Ved å komme i gang tidlig kan Norge ta en ledende posisjon på verdensmarkedet. Det betyr økt eksport og verdiskaping, sier Vassbotn.