Dette sa Monica Berner fra Enova da hun presenterte Varme-sentralprogrammet på seminaret ”Enovas nye støtteordninger for energieffektivisering i bygg” som ble arrangert den 14. februar.

Varmesentralprogrammet ble opprinnelig etablert i 2011, og Enova har fått kritikk for at det har vært for lave støttesatser.

– Det er klart man kan stille spørsmål ved om støtten var utløsende for prosjektene, fordi støtten var lav. De siste årene har prisene også steget mye, sa Monica Berner.

– Vi har nå tatt kontakt med flere aktører for å få inn data og innspill til hvordan vi kan greie å få varmeprogrammet til å bli enkelt og forutsigbart, slik at det blir lett for folk å søke, sa Berner.

Enova har nå dekket gapet mellom det gamle varmesentralprogrammet, som gikk opp til en MW, og fjernvarmeprogrammet, slik at man kan få støtte for både små og store anlegg.  

Støtter ikke bruk av bioolje

I varmesentralprogrammet får man støtte til biokjeler, væske–vann-varmepumper, luft–luft-varmepumper og solfangere på bygningskropp. Det gis ikke støtte til kjeler som bruker bioolje.

– En av grunnene til at vi ikke gir støtte til kjeler som bruker bioolje, er at vi ikke har kontroll med om det fyres med bioolje eller fossil olje. En annen grunn er at bioolje er en kostbar ressurs som kan brukes til transportformål, sa Berner.

– For de små anleggene har vi en forenklet søknadsprosess. Det er veldig enkelt å søke, og det saksbehandles fortløpende. Det tar vanligvis 2 til 3 uker fra man har sendt inn søknaden til man får svar, sa Berner.

For større varmesentraler har Enova økt den maksimale støtten fra 2 til 9 millioner kroner.

– Dette har vi gjort for å få i gang de gode prosjektene. Det vil si de som demper belastningen på strømsystemet om vinteren, og dermed minsker begrensningene på den omleggingen vi er i gang med, sa Berner.

– Vi har økt støttesatsen per kilowattime for alle teknologier. Man får ikke støtte for mer enn 3 MW, og man får heller ikke støtte for mer enn 9 millioner kroner per prosjekt, sa Berner.

Belønner installasjon av akkumulatortanker og nærvarmeløsninger

– Vi har satt inn et krav om at man må ha en akkumulatortank av en viss størrelse for å få tilleggsstøtte. Grunnen til at vi gjør det, er at akkumulatortanker bidrar til effektutjevning, og for varmepumpeprosjekter vil det gi bedre drift, sa Berner.

 – Vi har også sett at det ikke er for alle å bygge og drifte en varmesentral. Derfor ønsker vi å stimulere til nærvarmeløsninger, mellom minst tre bygg, sa Berner.

Enova har også forlenget gjennomføringstiden fra 15 til 18 måneder.

– Dette har vi gjort fordi vi har sett at det har blitt en del forsinkelser for de anleggene som har søkt tidligere. Det er viktig prosjektene som søker, må være modne. Man må gå ut og hente inn priser før man søker. Greier man ikke å gjennomføre innen 18 måneder, så får man støtte, men støttenivået kan bli lavere, fordi du får støtte ut ifra hva støttenivået er på det tidspunktet anlegget er ferdig, sa Berner.

Støtten trappes ned

– Vi har satt en støttesats som er fast frem til september. Da vil vi gjøre en vurdering basert på de dataene vi har fått, og vil trappe ned støtten for flere av teknologiene. Noen teknologier kan bli tatt ut, mens andre kan bli lagt til.For hvert halvår vil vi gjøre en justering av støttenivået, sa Berner.  

– Derfor lønner det seg å søke når man har regnet ut hva det koster, slik at man er trygg på gjennomføringen, og vet at prosjektet er mulig å gjennomføre, sa Berner. 

Dette er et utdrag av en sak fra Energirapporten nr. 9/2024. Du kan bestille abonnement her!