- Når vi er i prosessen med å sertifisere byggene, er vi avhengige av å ha med drifterne. For når kartleggingen er ferdig, skal vi legge en plan for tiltak. Og det er drifterne som har kunnskapen, kommer med innspill og er pådrivere for å finne gode tiltak, sa Ivar Bø, eiendomsforvalter hos Höegh Eiendom AS, under frokostmøtet Grønn drift som ble arrangert av Grønn Byggallianse den 29. oktober.

 - Det er viktig at drifterne er med i hele sertifiseringsprosessen. Hvis man er delaktig i hele prosessen og merker at man kan påvirke, da får man et eierskap til prosjektet, og dermed også motivasjon. Og alle synes det er gøy å forbedre byggene sine, slik at man ender opp med en enda bedre karakter i Breeam In-Use, sa Bø.

Istedenfor å gjøre kjappe tiltak underveis i prosessen, bør man kartlegge byggene først og lage en god plan som man kan evaluere og sette seg inn i, anbefaler Bø til andre som skal sertifisere byggene i Breeam In-Use. - Deretter kan man lage en god plan for fremtiden, velge tiltak, hente inn priser og legge dette frem for eierene, sa han.

Grundig gjennomgang av byggene

- Fordelen med Breeam In-Use er blant annet at man får en grundig gjennomgang av byggene, og at man får en god oversikt over alle aspektene som har med miljøet å gjøre, sa Bø. – Da får man en bredere kunnskap om ting som påvirker byggets miljøbelastning, og det kan være ting som man tradisjonelt sett ikke har tenkt så mye på.

Dette kan for eksempel være hva slags transportbelastninger bygget har. – Det handler om å legge til rette for grønn mobilitet, at man kan sykle på jobb og ha gode garderobefasiliteter osv., sa Bø.

En annen fordel med å sertifisere byggene, er at man blir en mer attraktiv utleier. - Vi ser i dag at det er mange aktører, og potensielle leietakere, som spør om byggene er sertifiserte, sa Bø. - Vi har også lagt merke til at våre eksisterende leietakere er mye mer opptatt av miljø i dag enn for få år siden. De setter veldig stor pris på at vi har en god plan for å gjennomføre tiltak som forbedrer byggenes miljøtilstand.

- Ulempen med sertifiseringsprosessen er at det er tidkrevende å sertifisere og kartlegge et bygg, fordi det er en grundig prosess, sa Bø. - Men, når man har tatt et par bygg, så vil det gå raskere fordi man har lært seg hvordan systemet fungerer.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 35/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!