- Når vi nå investerer i solcelleanlegg ved våre distribunaler i Trondheim og Bergen, og samtidig har iverksatt tiltak for å redusere og effektivisere energiforbruket, er vi enda bedre rustet til å nå klimamålene våre, sier Beate Storsul, administrerende direktør i Rema Distribusjon i en melding fra Rema.

Rema 1000s hovedprioritet er å redusere og effektivisere eget energiforbruk, deretter å finne den beste energikilden for å dekke opp behovet.

- Solenergi er på mange måter “et must” om vi skal nå de ambisiøse klimamålene Rema 1000 har satt seg. Vi vet at gode energikonsepter på byggene våre har en effekt, både for miljø og kostnader, og er nødvendige om vi skal bli klimapositiv og fornybar, sier Storsul.

Ambisiøse mål for 2030

Tidligere har Rema 1000 lagt solceller på sine distribunaler på Vinterbro og i Stavanger. Disse innovative energikonseptene gjør at Rema 1000 kan benytte fornybar energi på en mer effektiv måte.

- Rema 1000 skal være klimapositiv og fornybar i 2030, og jobber med tiltak i hele verdikjeden. Vi fortsetter nå satsningen på solenergi, energieffektivisering og bærekraftige løsninger med investeringer i Bergen og Trondheim, sier Emilie Våge, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Rema1000.  

Solceller ble totalvurdert som det beste alternativet for å redusere og effektivisere eget energiforbruk ut fra flere aspekter. Distribunaler er tunge energiforbrukere; energibehov i kjøle- og fryselager korrelerer godt med solproduksjon.

- Strømproduksjonen i solceller har en direkte effekt på miljø og kost. Vi har god erfaring fra andre anlegg, og vet at dette er effektivt og enkelt i drift, sier Våge.

98 prosent av solkraften går til drift av egne bygg

Solcelleanleggene i Trondheim og Bergen er basert på distribunalenes egne forbruksdata og lagt opp til at de i størst mulig grad skal benytte den energien de produserer selv. Det er to relativt like anlegg, med en estimert årsproduksjon på cirka 500 000 kWh. 98 prosent av kraften fra panelene vil gå til å drifte egne bygg.

Solcelleanleggene leveres også med utstyr for monitorering av energiforbruket, som kan kommunisere med systemet for energistyring. 22 prosent av takarealet vil dekkes av solceller, men anleggene vil på sikt kunne ekspanderes.

I tilknytning til etableringen av solcelleanlegg i Trondheim og Bergen vil det samtidig investeres i andre energisparende tiltak for å redusere og effektivisere energiforbruket. De siste årene har det blant annet blitt arbeidet med å redusere energilekkasjer på begge distribunalene. Overgang til LED-lys og aktiv lysstyring er også et eksempel på energibesparende tiltak som har blitt tatt i bruk.

I Trondheim er det også investert i nye kjølemaskiner som bruker mindre energi, hurtigporter for å redusere varmetap, og varmevekslere for gjenbruk av varme.

Har redusert energiforbruket med 30 prosent

- Vi har klart å redusere energiforbruket vårt med 30 prosent siden 2013, med disse tiltakene. Med det nye solcellepanelet sparer vi både miljøet og kostnader, noe som er bra for vår evne til å gi Rema-kundene så lave priser som mulig, sier Gunnar Pedersen Lian, daglig leder ved Rema 1000s distribunal i Trondheim.