Med 10 deltakerland, 32 partnere og Trondheim som fyrtårnsby, har Aneo bidratt med å etablere, operere og drifte det lokale markedet. Prosjektleder Bernhard Kvaal innrømmer at prosjektet bød på oppstartsutfordringer:

– Det var vanskelig å finne en måte å gjøre dette på som overbeviste regulatoriske myndigheter, Tensio, Statnett og Elhub – hvor sistnevnte måtte programmere en spesiell løsning for at vi kunne etablere dette markedet, sier Kvaal i en melding fra Aneo.

Kjernen i +CityxChange-prosjektet har vært å vise at man kan skape bydeler som produserer mer energi enn den forbruker over et år. I Trondheim har prosjektene ligget i bydelene Brattøra og Sluppen.

Kvaal påpeker at det ikke finnes insentiver i dag som legger opp til at man kan produsere og dele strøm mellom bygg, slik man har gjort i dette prosjektet. Når den ledige nettkapasiteten er spist opp, og man ikke kan koble til nytt forbruk, må nye løsninger og ny teknologi tas i bruk – og mangel på nettkapasitet er i ferd med å bli et stort problem i Norge og andre land.

– Det er fortsatt plass i det norske nettet dersom vi i stor skala kan gjenskape et marked hvor vi bruker nettet smartere, påpeker Kvaal.

AI har vært en del av suksessen

Kvaal mener at det man har oppnådd i dette innovasjonsprosjektet trolig ikke hadde vært mulig da man skrev søknadene for mer enn fem år siden.

– Den gangen hadde vi ikke en AI-avdeling hos oss. De har vært viktige i dette prosjektet, og nå kan vi ikke se at vi hadde løst det vi la opp til uten AI-avdelingen, sier han.

I slutten av september ble Aneo premiert med en 2. plass i Smartgridsenterets Innovasjonspris 2023. Prisen ble tatt imot av Gøril Forbord, Konserndirektør for teknologi og utvikling og Ella-Lovise Rørvik fra prosjektgruppen. Foto: Aneo