Dette skriver NBBL på sine websider.

Boligbyggere, borettslag og sameier kan nå søke og få enda mer støtte for å installere varmepumpe, bioenergi eller solvarme.

– Dette er et viktig skritt i riktig retning og et godt initiativ som vil bidra til å gjøre bygningsmassen grønnere. Å kutte utslipp gjennom energieffektivisering er et viktig grep for å nå klimamålene Norge har satt seg for 2030. Det er også et tiltak som vil komme lommebøkene til boligeierne til gode på sikt og gjøre dem mindre sårbare for svingningene i strømprisen, sier Fredriksen.

Fredriksen oppfordrer boligbyggelag og boligselskapene til å benytte seg av støtteordningen.

– Programmet avvikles sommeren 2027, så det er viktig å benytte seg av ordningen så fort man kan. Særlig hvis man skal oppgradere et eksisterende anlegg, dette kan fort ta litt lengre tid, sier Fredriksen.