Dette sa Tor Brekke fra Enova på seminaret «Enovas nye støtteordninger for energieffektivisering i bygg» som ble arrangert den 14. februar.

– Energieffektiviseringsprosjekter er grønne prosjekter som bankene kan finansiere med gunstige lån, hvis det blir tilrettelagt med de rette indikatorer, og det kan et energimerke gjøre, sa Brekke.

– Ved innføring av de nye støtteprogrammene valgte vi for første gang å koble dem opp mot energimerke, sa Brekke.

– Det betyr at man får et grunnlag som bankene kan bruke for å gi et grønt lån. 

Grønne lån får man når man kjøper en bolig med energimerke A eller B, og tilbud om slike lån er relativt godt utbredt i Norge, sa Brekke.

– Men det som er veldig lite brukt, og veldig viktig for energieffektivisering, er den muligheten som ligger i EUs regelverk. Der kan man få grønne lån hvis man energieffektiviserer 30 prosent. Men da må man dokumentere at man gjør det, og den dokumentasjonen sier EU at skal ligge i energimerket, sa Brekke.

- Derfor har vi tilrettelagt det slik at man kan bruke denne dokumentasjonen, og ta den med seg i banken, og få lån til det samme prosjektet som Enova kan finansiere en del av med tilskudd. Men resten av finansieringen kan du få mye gunstigere hvis man får kvalifisert dette som grønne lån, sier Brekke.

Dette trenger både byggeiere og bankene å øve seg på og få mer kunnskap om. Det er også viktig at byggeiere og borettslag som skal energieffektivisere faktisk bruker grønne lån, slik at man får bygd opp et volum på dette, sa Brekke. 

- Da får man også bygd en langsiktighet, fordi Enovas støtteordninger er tidsavgrensede. Vi skal gjøre strukturelle endringer og så skal vi trekke oss ut. Men grønn finansiering er en langsiktig ordning, og det vil være en mye sterkere motor enn det Enovas støtte vil være, fordi det vil dekke mange flere prosjekter enn det Enovas prosjekter kan gjøre, sa Brekke.

– Vi vet at det allerede i dag skjer veldig mye energieffektivisering uten Enova-støtte, og det er ikke rart med de energiprisene vi har hatt de seneste årene. Og det er fordi det er lønnsomme tiltak. Hvis bankene kan være med å gi bedre renter, så vil dette blir enda mer lønnsomt, og enda flere vil få muligheten til å gjøre det, sa Brekke.

Energimerke for boligblokker kommer

– Det står igjen litt arbeid med å videreutvikle energimerket, f.eks. kan man ikke nå i dag få energimerket en boligblokk. Men det har vært etterspurt, så det vil derfor komme en forskriftsendring som åpner opp for at man kan energimerke ikke bare enkeltleiligheter, men også hele blokker. Og det er jo hele blokka man jobber med når man skal energieffektivisere, man energieffektiviserer ikke hver enkelt leilighet, sa Brekke.

Forskriftsendringen som Brekke nevner i siste avsnitt, er nå gjort gjeldene.  Red.