Bygninger og områder må i fremtiden være utslippsfrie, men også attraktive å bo, arbeide og investere i. Derfor trenger vi mer kunnskap og nye løsninger, melder SINTEF.

- I forskningssenteret ZEN har vi jobbet med dette, sammen med våre partnere fra privat og offentlig sektor, i snart fem år. På årets konferanse skal vi presentere våre løsninger for å nå målet om et nullutslippssamfunn, sier forskningsleder Ann Kristin Kvellheim.

Det blir et spennende og innholdsrikt program. Blant annet vil forfatter og professor i biologi Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo innlede med foredraget "Kode rød for menneskeheten. Hjelper det med nullutslippsområder?"

Ellers vil du få høre om nye energiløsninger, ressursbruk, innovative anskaffelser, nye forretningsmodeller, politiske rammeverk og sirkulære løsninger for nullutslippsområder.

Hovedtemaer for konferansen:

  • Nullutslippsområder: Ressursbruk og energiutnyttelse
  • Planlegging og realisering av nullutslippsområder
  • Nye forretningsmodeller gjør nullutslipp lønnsomt
  • Offentlige anskaffelser som drivkraft bak innovasjon
  • Mot en sirkulær fremtid – konsekvenser for byggenæringen   

Tid: 19. oktober 2021 Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Les mer og meld deg på her!