- 2021 var et år med mindre vind enn normalt, noe som var med på å begrense mengden vindkraftproduksjon, til tross for økt produksjonskapasitet. Vindkraft stod for 7,5 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i 2021, melder NVE. Det er en økning på 1,1 prosentpoeng fra 2020, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i NVE.

Det ble bygget mange nye vindkraftverk i Norge i 2021

I 2021 ble det ferdigstilt seks nye vindkraftverk. Reetableringen av det eksisterende vindkraftverket på Havøygavlen ble også ferdig. Ytterligere fire vindkraftverk, Øyfjellet, Raggovidda 2, Odal og Lutelandet,startet å produsere strøm og levere kraft til nettet, men var ikke ferdigstilte ved årsskiftet. Totalt er det ved årsskiftet 64 vindkraftverk i Norge, inkludert de som er påbegynt. De består av til sammen 1 304 vindturbiner og vil i et normalår produsere 15,5 TWh kraft.

Det blåste mindre enn normalt i mesteparten av landet i fjor, unntatt i Finnmark

2021 var et år med unormalt lite vind i både Norge og Europa. I Norge var Finnmark unntaket, der vindkraftverkene opplevde normalt til mer enn normalt med vind.  Lite vind gjorde at vindkraftverk i Norge totalt produserte mindre enn de ville gjort i et normalår. Et normalår er beregnet basert på en 15 års referanseperiode fra 2003 til 2017. I gjennomsnitt produserte norske vindkraftverk 93,6 prosent av normalt. Dette ga en brukstid på 2 881 timer for de vindkraftverkene som var i drift gjennom hele året, noe som tilsvarer en kapasitetsfaktor på 32,9 prosent. Det er lavere sammenliknet med år 2020 der det ble oppnådd 3 274 brukstimer og en kapasitetsfaktor på 37,4 prosent.