Dette melder SSB.

Den rekordhøye vindkraftproduksjonen må ses i sammenheng med høye investeringer i vindkraft over flere år, som har resultert i bygging av mange nye vindkraftanlegg.

Rekordhøy kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var på hele 154,2 TWh i 2020. Det er 15 prosent eller 19,6 TWh mer sammenlignet med 2019, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken. Den store vannkraftkraftproduksjonen kan ses i sammenheng med mye nedbør og store tilsig til norske vannmagasiner i 2020. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var nyttbart tilsig til vannmagasinene på hele 160 TWh i 2020, noe som er rundt 27 TWh mer enn gjennomsnittet for perioden 2000–2019. Fyllingsgraden i vannmagasinene var også høyere enn medianen i store deler av året, og i andre halvår lå den i perioder over historisk maksimum for perioden 2000–2019.

Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg bidrar også til høyere kraftproduksjon over tid. Elsertifikatordningen mellom Norge og Sverige startet i januar 2012 og har stimulert til utbygging av fornybar kraft.

Vannkraft dominerer fortsatt kraftproduksjonen

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene, er fortsatt vannkraft dominerende i det norske kraftsystemet. Vannkraft utgjorde 91,8 prosent av den totale kraftproduksjonen på 154,2 TWh i 2020, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 1,7 og 6,4 prosent. Sammenlignet med 2019 økte andelen vindkraft i kraftproduksjonen med 2,3 prosentpoeng.

Høyeste nettoeksport registrert

Norge eksporterte 25 TWh i 2020, mens det ble importert 4,5 TWh. Det ga en nettoeksport på 20,5 TWh som er det høyeste som er registrert i statistikken. Den høye nettoeksporten kan ses i sammenheng med den rekordhøye produksjonen av elektrisitet og veldig lave strømpriser i Norge i 2020.

Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene. I slutten av 2020 åpnet den nye utenlandskabelen mellom Norge og Tyskland (Nordlink) og den er nå satt i prøvedrift. I tillegg er det forventet at den nye kabelforbindelsen mellom Norge og England (North Sea Link) skal settes i drift i løpet av 2021.

Liten nedgang i innenlandsk forbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var på 133,7 TWh i 2020. Det er kun en liten nedgang på 0,7 prosent, sammenlignet med 2019.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 2/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!