- Vi går fra å være en ladeoperatør til å bli et energiselskap, sier Håkon Vist, adm.dir. i Recharge, i en pressemelding.

Med over 1600 hurtig- og lynladepunkter fordelt på 400 plasser rundt om i landet, er Recharge Norges største ladeoperatør. Nå jobber de for å utnytte de betydelige investeringene de har gjort i ladeinfrastruktur for å ta en større rolle i det grønne skiftet, og samtidig gi en enda bedre kundeopplevelse. Det skal gjøres ved at ladestasjonene blir til ressurser i strømnettet som tilbyr støtte til nettselskapene.

- Vi skal ikke bare være en ladeoperatør. Vi ønsker å gjøre ladestasjonene våre til batteridrevne kraftverk, noe som gjør Recharge til et energiselskap som gir betydelig støtte til strømnettet. Ved å gjøre dette oppfyller vi vår ambisjon om å ta samfunnsansvar, sier Vist.

Selskapene som drifter strømnett i Norge, står overfor massive investeringer for å møte behovet for elektrifisering i årene fremover. Statnett alene skal investere 100 til 150 milliarder kroner for å muliggjøre en dobling av kraftforbruket frem mot 2050. I tillegg kommer investeringene som skal gjøres av de nesten 100 nettselskapene som drifter distribusjonsnettene som frakter strømmen frem til de som skal bruke den.

- Ved å gjøre ladestasjonene til ressurser i strømnettet kan vi bidra til å begrense behovet for investeringer i nytt nett. Det er alle i Norge tjent med, sier Vist.

Recharge og Sparkion samarbeider om energistyring

Recharge inngår nå et partnerskap med Sparkion for å realisere de nye planene. Sparkion skal levere energistyringstjenester som trengs for å:

  • Utnytte energi fra batterier installert ved Recharges ladestasjoner på steder der nettoperatøren ikke kan levere nok effekt til kraftige ladere.
  • Muliggjøre for Recharge å delta i Statnetts reservemarked hvor ladeoperatøren kan bidra til å støtte det sentrale strømnettet som driftes av Statnett.

Den vellykkede implementeringen av disse tjenestene kan følges av:

  • Fleksibilitetstjenester til lokale nettselskap – noe som betyr at Recharge kan redusere strømforbruket ved sine ladestasjoner for å stabilisere lokale strømnett.
  • Installasjon av solcellepaneler ved ladestasjonene. Solenergien kan enten direkte lade biler ved Recharge-stasjonene eller lagres i batterier ved ladestasjonene for senere bruk.

- Sparkion er begeistret for å bidra til at Recharge blir en av de første ladeoperatørene hvor som helst i Europa eller USA med batteridrevne ladestasjoner som tilbyr støttetjenester til strømnettet. Vi ser frem til å styrke vårt partnerskap i de kommende månedene, sier Adi Eyal, adm.dir. i Sparkion.

Gir fordeler for langt flere enn de som kjører elbil

Recharge mener fordelene med å gjøre ladestasjonene til små kraftverk er mange:

  • Det reduserer behovet for å bygge ut mer kapasitet i strømnettet for ladestasjoner – dette fører til lavere nettleie for strømkundene.
  • Statnett får en ny ressurs for å skape stabile frekvenser i sitt nett – dette vil støtte bruk av fornybare energikilder, som vind, i systemet.
  • Elbilister får tilgang til bedre ladenettverk, fordi ladestasjoner kan bygges på steder der nettet ellers ikke kan støtte lading med høy effekt, såkalt lynlading.
  • Solcellepaneler med lokal lagring vil ytterligere redusere ladestasjonenes bruk av strømnettet, og også redusere behovet for kraftverk for å produsere strøm til ladestasjonene.

Recharge og Sparkion skal først rulle ut sine innovative løsninger ved utvalgte ladestasjoner i Sverige i 2024, deretter følger Norge. Hvilke ladestasjoner som kommer først, er ennå ikke offentliggjort