Dogger Bank er nå knyttet opp mot strømnettet i Storbritannia og har begynt å eksportere elektrisitet til land. Dette er en viktig milepæl i utviklingen av havvindbransjen og omstillingen til et renere, sikrere energisystem, melder Equinor.  

Den 3,6 GW store havvindparken blir bygget i britisk farvann 70 nautiske mil (130 kilometer) utenfor Yorkshire. Utbyggingen skjer i tre faser på 1,2 GW hver, kalt Dogger Bank A, B og C. Kraftproduksjonen fra første turbin har nå startet. Her blir kraft overført til strømnettet i Storbritannia via Dogger Banks anlegg for høyspent likestrømsoverføring (HVDC). Dette er første gang HVDC-teknologi brukes i en britisk vindpark.

Produksjonen startet etter installering av den første av GE Vernovas Haliade-X-turbiner på 13MW, en av verdens største og kraftigste. Dette er første gang en Haliade-X-enhet blir spenningssatt til havs. Hver rotasjon av de 107 meter lange bladene kan produsere nok energi til å forsyne et gjennomsnittlig britisk hjem med elektrisitet i to dager.

Equinor blir operatør for driftsfasen av Dogger Bank gjennom anleggets forventede levetid på 35 år. Drift og vedlikehold vil bli utført fra den nylig åpnede driftsbasen i Port of Tyne. Rundt 400 personer vil holde til på basen.

Dogger Bank ligger rundt 130 km utenfor kysten av Yorkshire, og vil dekke et område som er nesten like stort som Stor-London og dobbelt så stort som byen New York. Når anlegget er ferdig, vil det, med en kapasitet på 3,6 GW og 277 turbiner, kunne forsyne strømforbruket tilsvarende seks millioner britiske hjem årlig.

Oppstarten markerer det som til slutt vil bestå av 277, 260 meter høye vindturbiner. Installering og klargjøring av den enkelte turbin vil pågå kontinuerlig frem til full produksjon planlagt i 2026.

Når Dogger Bank er ferdigstilt vil det være verdens største havvindpark, mer enn dobbelt så stor som den største vindparken i drift i dag.

Dogger Bank utvikles og bygges i et fellesprosjekt (JV) mellom Equinor, SSE Renewables og Vårgrønn (et fellesforetak mellom Eni Plenitude og HitecVision). SSE Renewables er operatør for utviklings- og byggefasen, mens Equinor blir operatør for vindparken i den forventede levetiden. Vårgrønn bidrar med spesialisert havvindkompetanse til prosjektet. Flere norske leverandører har levert til Dogger Bank inkludert Aibel, Edda Wind, Seaway 7, Nordic Steel og VARD.

– Dogger Bank, verdens største havvindpark, viser det beste av hva havvindnæringen kan tilby, med innovative teknologier, langsiktige arbeidsplasser, økonomisk vekst og sikring av strømforsyningen i stor skala. Oppstarten på Dogger Bank er et resultat av godt samarbeid mellom myndigheter, prosjektpartnere, leverandører og lokalsamfunn, sier Anders Opedal, Equinors konsernsjef.

– Et gigantisk fornybarprosjekt som Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for havvind i Nordsjøen. I Equinor kommer vi til å bruke erfaringene fra både utviklingen og fremtidig drift av Dogger Bank i arbeidet med å utvikle havvind i Norge, sier han

– Vår målsetting er at utbygging av havvind i Norge, som i Storbritannia, skal tilføre ny fornybar energi, skape nye arbeidsplasser og bidra til å kutte utslipp, sier Opedal.