Det viser Statsbyggs Miljø-rapport 2020, som evaluerer i hvilken grad målene i miljøstrategien for de to seneste årene er nådd, melder Statsbygg.

 -Vi stiller høye krav både til oss selv og til dem vi jobber sammen med. Da er det gledelig å se at kravene gir resultater, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Statsbyggs miljøstrategi 2019-2020 var delt inn i tre satsningsområder: Klima, sirkulærøkonomi og lokalmiljø.

På klimaområdet har Statsbygg nådd flere mål om reduserte utslipp av klimagasser. På Statsbyggs eiendommer har blant annet systematisk arbeid med enøktiltak og annet vedlikehold gitt gode resultater.

I prosjektene som Statsbygg har under bygging, er utslippene redusert med 36 prosent sammenlignet med hva utslippsnivået ville vært uten klimakrav i Statsbyggs kontrakter.

Sirkulærøkonomi og lokalmiljø

Når det kommer til sirkulærøkonomi anbefalte Statsbygg gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i mer enn ni av ti utredningsoppdrag. Som rådgiver for andre statlige virksomheter bidro Statsbygg til å redusere arealene som virksomhetene leier, med mer enn 35 000 kvm.

- Det aller mest klimavennlige vi kan gjøre, er å la være å bygge nytt. Å bruke bygningene vi allerede har og å utnytte dem enda bedre enn vi gjør, er det som vil gi aller størst klimagevinster, sier Harald Nikolaisen.

 På området for lokalmiljø har Statsbygg blant annet ferdigstilt kartleggingen av biologisk mangfold på sine mest risikoutsatte eiendommer.

 - Resultatene i denne rapporten gir oss mange lærdommer for videre prioriteringer og anbefalinger på miljøområdet. Vi har nå et veldig godt kunnskapsgrunnlag for bærekraftsatsningen i vår nye strategi, sier Harald Nikolaisen.