Ved å velge teglstein som hovedmateriale i fasaden kunne arkitektene og byggherren møte krav på kvalitet og visuelt uttrykk, og med en ekstra miljøgevinst da den valgte teglsteinen er produsert med opptil 80% mindre CO2-utslipp enn tilsvarende bløtstrøket tegl.

Majorstuhjemmet er i gang med å bli gjenoppbygd som et nytt sykehjem med både 120 boliger for de eldre og dagsenter i den åpne førsteetasjen med kafe, oppholdsrom og sansehage i bakgården. Det er Oslobygg KF som er byggherre for dette byggeprosjektet, melder Wienerberger.

Teglstein med lavere CO2-utslipp 

Oslobygg og arkitektfirmaet Dyrø og Moen AS med prosjektleder sivilarkitekt Liv Randi Mauseth har jobbet lenge med prosjektet og det ble satt strenge krav til både byggeplass og materialer.

- Kravene fra reguleringen var at bebyggelsen skulle ha høy kvalitet og bygges med bestandige materialer. Derfor kunne vi velge teglstein som hovedmateriale. Teglsteinen passer også veldig godt inn i bydelen da det er et område med mye teglstein fra før, forteller Mauseth.

Majorstuhjemmet blir et viktig samlepunkt for bydelens eldre og selve byggeprosjektet har hatt strenge miljøkrav. Foto: Dyrø og Moen AS Arkitekter

Å velge riktig teglstein ble viktig for dette byggeprosjektet og det var arkitektfirma sammen med entreprenør som foreslo Terracotta LESS fra Wienerberger til byggherren Oslobygg. Alle parter ble enige om denne steinen som er en moderne vri på den klassiske røde teglstein. Et valg Mauseth var svært fornøyd med:

- Vi forelsket oss i Terracotta LESS, da det er en stein med grunnfarge som passet inn i omgivelsene og en sten med mye variasjon. Dette ga rom for å oppnå ulike fasadeutrykk ved å velge to ulike fugefarger istedenfor to ulike stener. I første etasje er det gotisk forbandt med utstikkende kopper, mellom teglsøyler som bærer den utkragede fasaden oppover i beboeretasjene. Spranget i teglfasaden og endringen i forbandt speiler byggets innhold som endrer seg fra det utadrettede i plan 1 til det private oppover i etasjene. Fra plan 2 til 7 er det vilt forbandt for lettere å kamuflere teglbjelkene. I tillegg er det inntrukne skift ved vindusfelt for å skape et større spill oppover i fasaden. Det har blitt jobbet mye med tegldetaljer, noe som har vært veldig gøy.

Dette er et av de første byggene i Norge levert med LESS, som er en teglstein med nøyaktig samme format og utseende som en tradisjonell bløtstrøken teglstein, men med redusert CO2-utslipp med opptil 60-80% da den brennes med biogass og benytter grønn energi. LESS-teglsteinen har EPD og ECOProduct-vurdering som passer godt inn med byggeprosjektets strenge miljøkrav med målsettingen om å bli sertifisert i henhold til BREEAM-NOR Excellent samt målet om å senke CO2-utslippet for NZEB-sertifiseringen. 

Sivilarkitekt Liv Randi Mauseth fra arkitektfirmaet Dyrø og Moen AS. Foto: Dyrø og Moen AS Arkitekter
Sivilarkitekt Liv Randi Mauseth fra arkitektfirmaet Dyrø og Moen AS. Foto: Dyrø og Moen AS Arkitekter

Et nytt hjem for de eldre bygget med yrkesstolthet

For Mauseth var det viktig å designe en bygning som både skal bli til et godt hjem for beboere, en god arbeidsplass for de ansatte og et attraktivt sted å besøke for pårørende og naboer.

Visjonen for selve bygget fra oss og Oslobygg var at det skulle føles som et hjem og ikke en institusjon. Det var viktig at vi brukte gode materialer og ga bygningen farger. Majorstuhjemmet skal være et fleksibelt bygg med mange bruksområder for beboerne og andre eldre i bydelen. Bydelskafeen er hjertet av bygningen, er åpen for alle og binder torget sammen med bakgården hvor sansehagen ligger, forteller Mauseth.

Mauseth legger vekt på at det har vært et godt samarbeid gjennom hele prosessen og at dette er et bygg hun er stolt av. 

Majorstuhjemmet skal bli et fleksibelt bygg som skal vare. Det har vært et prosjekt med godt samarbeid mellom alle parter! Det var spesielt artig å jobbe med murere med genuin yrkesstolthet. Hver stein er lagt med stor nøyaktighet. Jeg har personlig vært glad i tegl siden studiene, jeg har jobbet mye med treverk så det var veldig deilig å få bruke tegl igjen. Majorstuhjemmet har rett og slett vært et veldig morsomt prosjekt, avslutter Mauseth.