Teknologien for å fange og lagre karbondioksid eksisterer allerede i dag, og Vattenfall har både jobbet med og fulgt utviklingen av teknologien de siste 15 årene. Nå går Vattenfall inn i neste fase i utviklingen av et nytt fullskala anlegg for bio-CCS i Sverige.

– Det er svært gledelig at vi er klare til å levere inn søknad om miljøtillatelse. Teknologien er en fantastisk mulighet og en effektiv måte å oppnå negative CO2-utslipp på, noe som vil bidra til vårt arbeid mot netto null innen 2040, samt bidra til Sveriges klimamål om å bli klimanøytralt innen 2045, sier Lovisa Fricot Norén, leder for Vattenfall Värme i Sverige.

Prosjektet for karbonfangst ved kraftvarmeanlegget i Jordbro startet i 2021. Arbeidet med miljøsøknaden har inkludert en miljøkonsekvensbeskrivelse, en beskrivelse av nåværende eiendomsstatus sammen med en kartlegging av eventuell jordforurensning på planlagte oppkjøpte eiendommer, samt en støyutredning. I tillegg har prosjektet identifisert de best egnede tekniske løsningene for karbonfangst fra røykgassen i anleggets skorstein, med utvalgskriterier som risiko, spredningsberegninger, miljøpåvirkning, arealbehov, teknisk modenhet og arbeidsmiljøpåvirkning.

Lovisa Fricot Norén, leder for Vattenfall Värme. Foto: Vattenfall
Lovisa Fricot Norén, leder for Vattenfall Värme. Foto: Vattenfall

– Vi ser et stort potensial med et anlegg i Jordbro som muliggjør negative utslipp, en satsing som er helt i tråd med kommunens ambisjoner om å redusere klimapåvirkningen. Vi ser med spenning frem til hvordan prosjektet utvikler seg og hvordan vi sammen kan jobbe for et mer bærekraftig samfunn, sier Nicole Forslund (L), kommunalråd med ansvar for miljø- og klimaspørsmål i Haninge kommune.

– Vattenfall jobber for å være fossilfrie, og med investeringer i ny teknologi søker vi nå om tillatelse til å fange opp til 150 000 tonn biogen CO2 årlig med det nye anlegget. Dette reduserer ikke bare karbonavtrykket for Vattenfall, men også for kommunen og totalt sett for landet. Målet er å ha teknologien på plass i et nytt anlegg ved kraftvarmeverket i Jordbro innen 2028, sier Lovisa Fricot Norén.