Dette melder Norsk Fjernvarme.

I forslaget til nytt statsbudsjett har regjeringen lagt inn en dobling av forbrenningsavgiften for de fleste avfallsforbrenningsanleggene fra 1. januar.

– Det er ganske uforståelig at regjeringen foreslår en kraftig økning av en avgift de to regjeringspartiene var tydelig imot før valget i fjor. Spesielt siden avgiften ikke bidrar til utslippskutt, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

– Dette er en dramatisk endring, sier Tomren-Berg.

Poenget med avgiften må være at den kutter CO2-utslipp og dermed bidrar i det grønne skiftet, sier Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Øystein Andreas Bjerke
– Poenget med avgiften må være at den kutter CO2-utslipp og dermed bidrar i det grønne skiftet, sier Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Øystein Andreas Bjerke

Utslippskutt er målet

­– Poenget med avgiften må være at den kutter CO2-utslipp og dermed bidrar i det grønne skiftet. Men regjeringens avgift er rent fiskal. Den bidrar først og fremst til å svekke økonomien i de norske anleggene som tilbyr forbrenningstjenester i konkurranse med utenlandske anlegg, sier Tomren-Berg.

Det skjer fordi de norske anleggene ikke kan hente inn avgiftskostnaden i markedet, spesielt i konkurranse med svenske anlegg. I tillegg har erfaringene med den svenske forbrenningsavgiften, og vinterens anstrengte energisituasjon, gjort at svenske myndigheter vurdere å fjerne sin tilsvarende forbrenningsavgift fra neste år.

– Dette gir økt risiko for at økte mengder restavfall finner veien til Sverige, sier Tomren-Berg, som likevel mener en avgift kan ha noe for seg.

­– Men da må den gjelde alt restavfall, uansett om den sendes til norske anlegg eller ut av landet, sier han.

Henrik Lystad Foto Norwaste[1]
Rådgivningsselskapet Norwaste, ved Henrik Lystad, er i gang med å utredet alternative innretninger på forbrenningsavgiften. Foto: Norwaste

Anleggene tar utredningskostnad

Tomren-Berg reagerer på at norske myndigheter ennå ikke har utredet alternativer innretninger på avgiften.

– Det er ganske spesielt, siden stortingsflertallet har bedt regjeringen om å gjøre akkurat det, sier Tomren-Berg.

Isteden tar nå et knippe avfallsforbrenningsselskaper ansvar for å vise hvordan avgiften kan endres til å bidra til faktiske klimautslippskutt.

– Dersom en avgift på avfallsforbrenning har til hensikt å redusere CO2-utslippene, er det viktig at den har en effekt i markedet, for å stimulere til økt sortering. Avfallslekkasje til naboland motvirker dette, sier Tomren-Berg, som understreker at fossilt utslipp fra avfallsforbrenning i hovedsak skyldes plast i restavfallet.

Ser til Nederland

Det er det anerkjente rådgivningsselskapet Norwaste som står for utredningen, som blant annet vil se på hvordan lignende avgifter er innrettet i andre land.

– EU-landet Nederland har i flere år har hatt en innretning der avfall som går til forbrenningsanlegg i og utenfor Nederland ilegges samme avgift, sier Henrik Lystad, daglig leder i Norwaste.

Utredningen planlegges lagt fram i slutten av oktober.