Storheia vindpark i Åfjord kommune på Fosen er Norges største og hadde sitt første hele driftsår i 2020, melder Fosen Vind. Vindparken produserte nesten 1,1 milliarder kilowattimer. Dette er ti prosent over forventet normalproduksjon. Roan vindpark kom som en god nummer to med i underkant av en milliard kilowattimer.

 

Produserer mest om vinteren

Fordelen med vindkraft er at produksjonen i stor grad følger forbruksmønsteret over året, med mest vind og størst produksjon om høsten og vinteren når kraftbehovet er størst. Til sammen sto de to største vindparkene for mer enn 20 prosent av den samlede norske vindkraftproduksjonen i 2020.

 

  Roan vindpark

- 71 turbiner
- 255,6 MW installert effekt
- 934 GWh produksjon

Storheia vindpark

- 80 turbiner
- 288 MW installert effekt
- 1 070 GWh produksjon

Kilde: Fosen Vind