Dette melder Eaton.

Ved å bruke digitale tvillinger vil Eaton og IES utforske ulike alternativer for å gjøre bygninger mer bærekraftige. Blant annet vil man teste ulike kombinasjoner av ladeinfrastruktur for elbiler, energilagring og fornybar energiteknologi. Formået er å undersøke ulike energisystemer og –kombinasjoner for å finne ut hvilke som er mest effektive.

En digital tvilling er en digital 3D-modell av et bygningsmiljø – for eksempel en bygning eller bygningens infrastruktur – som kan undersøkes og saumfares ved å simulere ulike scenarier. Slik kan man skaffe til veie mer informasjon til beslutninger om byggets fremtid. Tanken er at man ved å lære av byggets tidligere ytelseshistorikk kan ta bedre beslutninger når byggeierne utvikler veikart for fremtiden.

Digitale tvillinger viser vei

IES integrerer fysikkbasert simulering i 3D-modellen, operasjonelle sanntidsdata, maskinlæring og kunstig intelligens. Innsikten fra disse prosessene kombineres med Eatons ekspertise innen energistyring for å utvikle strategier for det grønne skiftet, energieffektivisering og energikostnadsreduksjon i bygg.

– Med IES sin ekspertise innen bygningsfysikk kan vi vise kundene våre hvordan bygningene deres presterer før og under en energiomstilling. Kunden vil kunne undersøke kostnader og fordeler ved ulike alternativer for økt bærekraft – og vi hjelper dem til bedre å forstå og redusere risikoen i investeringene de må gjøre, sier Delphine Clement, segmentleder for kommersielle og industrielle bygninger hos Eaton i EMEA.

– De digitale tvillingene vil være nøkkelen i vårt samarbeid med Eaton fordi de reagerer og oppfører seg akkurat som sine fysiske motstykker – og kan oversette data til viktig informasjon i beslutningsprosessen, sier Don McLean, grunnlegger og administrerende direktør i IES.

– For Eatons kunder vil vi undersøke hvordan en bygning brukes, med fokus på både energieffektivitet og brukerkomfort, før vi konstruerer en digital tvilling for å kunne gi en prognose på potensielle energibesparelser og tilbakebetalingsperioder ved forskjellig bruk av Eatons tilnærming Buildings as a Grid, fortsetter McLean.

Vil bevare verdien av byggene

Eatons Buildings as a Grid-tilnærming gjør bygninger om til energiknutepunkter som støtter elbillading og fornybar energiproduksjon. Målet er å hjelpe næringsbyggeiere med å redusere energikostnadene og oppgradere eiendommene slik at de vil overholde kravene til reduksjon av klimagassutslipp.

– Energiproduksjonen er i endring, og det samme gjelder hvordan vi lagrer og administrerer energi. Transport er også i endring, og med flere elbiler på veien må vi lade dem effektivt uten å overbelaste strømnettet. Dette representerer både muligheter og risiko for byggeiere. Å lykkes med elektrifiseringen vil bevare verdien av bygningene deres, samtidig som man gir brukerne av bygningene en større grad av selvforsynt energi, sier Clement.

Denne ambisjonen er helt i tråd med formålet til IES. – Bygninger står for nesten 40 prosent av de globale utslippene, og vi jobber for å få utslippene ned til null. Vår avtale med Eaton vil bidra til å levere svært energieffektive kommersielle og industrielle bygg, sier Don McLean.