Strupeventilen en en hydraulisk enhet som regulerer gjennomstrømningen av væske i de ulike kretsene i solvarmesystemet. Disse ventilene er utstyrt med en strømningsmåler for direkte avlesning av den regulerte gjennomstrømningen. Ved avlesning flyttes gjennomstrømningen til målekammeret for å sikre en god avlesning, samtidig som man unngår at avlesningsvinduet over tid blir for tilsmusset.

 

Avlesning skjer uten behov for differensial trykkmåler eller diagrammer.

Strupeventilen leveres med en tilpasset isolasjon for å redusere varmetap.

258-serien med strupeventiler er spesielt designet for å arbeide med glycol-løsninger ved høye temperaturer; typiske betingelser for solvarmesystemer.