Den nye solfangeren G4 blir satt i produksjon i april 2014, og de første er klare til levering i overgangen april-mai 2014.

G4 er en revolusjonerende nyhet, med et enda enklere og bedre konsept.

Tidligere har solfangermodulene vært produsert og delt opp i forskjellige typer. Man måtte derfor ta hensyn til høyre- og venstremodul og høyre- og venstre start- og stoppmodul. Den nye G4- ASV-solfangeren har fått symmetriske, rektangulære moduler. Det betyr at hver enkelt modul er identisk, og det vil derfor ikke være noe problem i forhold til tilpasning av absorbatplaten lenger.

ASV Solar - generasjon 4 har mange fordeler:

1. Kollektorrørene er plassert mer sentrert enn G3-solfangeren; dette fører til høyere virkningsgrad av solfangeren.

2. Solfangeren har blitt enda enklere å montere, og er mindre utsatt for transportskader.

3. Den kan integreres i takkonstruksjon, monteres på vegg eller frittstående på en rampe med valgfri omramming med mulighet for mindre byggemål - altså smalere ramme.

4. I solfangeren benyttes det kun rent vann, og den er derfor et miljøvennlig produkt som ikke slipper ut kjemiske miljøgifter. I tillegg er alle komponenter resirkulerbare.
Det beste ved den nye ASV Solar-generasjon 4-solfangeren er selvfølgelig prisen som nå er lavere enn noen gang og vil ligge på cirka 1 000 kr kvadratmeteren.