Dette melder Aneo. 

Solparken som er under bygging i sør-Sverige, er det første storskala solkraftverket i Aneos portefølje. Fra beslutning om bygging og til ferdigstillelse vil det ha gått under ett år. Parken forventes å stå ferdig innen utgangen av 2023.

– Byggingen av Gislaved solpark er en viktig milepæl for Aneos satsing på ny fornybar kraftproduksjon. Vi er veldig fornøyde med at vårt første storskala solkraftprosjekt er godt i rute i samarbeid med vår partner Sunna Group, sier konserndirektør for vekst fornybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Solparken i Gislaved vil produsere 15 GWh i året. Foto: Aneo

En av Sveriges største solparker

Gislaved solkraftverk blir ved ferdigstillelse en av Sveriges største solparker, og større en noen bakkemonterte solparker i Norge til nå. Parken bygges på et areal på ca. 270 mål, og vil ha en installert effekt på 15,5 megawatt (MW), og en årlig produksjon på 15 gigawattimer (GWh).

Solparken utvikles i samarbeid med det svenske utviklerselskapet Sunna Group, hvor Aneo gikk inn på eiersiden i september 2022.

Bygger ny fornybar kraft skånsomt

Den snart produksjonsklare solparken bygges på et areal som er skadet etter brann. Konserndirektør Kari Skeidsvoll Moe skryter av samarbeidsparter Sunna Group, og mener Gislaved er et godt eksempel på skånsom utbygging av fornybar kraft.

– I Aneo jobber vi målrettet for en mest mulig skånsom utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Her i Gislaved vil naturlig revegetering følges i årene framover, som vil gi nyttig kunnskap for videre utvikling av solkraft, mener Skeidsvoll Moe.