- Dagens marked for flytende havvind er ennå ikke nok utviklet og vi trenger mer innovasjon. Enova støtter de som går foran, og Norflow sitt prosjekt kan bidra til både teknologiutvikling og lavere kostnader innenfor havvind, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en pressemelding.

Fokuserer på kostnader 

Forprosjektet skal utrede hva det vil koste å gjennomføre selve hovedprosjektet som kommer senere. Norflow vil se på fire ulike områder, fra konstruksjon via produksjon og installasjon til design og bruk av droner i forbindelse med drift og vedlikehold. Shell har prosjektansvaret mens Lyse og Eviny vil gi støtte til deler av arbeidet. Forprosjektet vil være ferdig innen utgangen av 2023. 

Nytt design for flyter

Sentralt i hovedprosjektet står utviklingen av et nytt design for en flyter. En flyter er i korte trekk flyte-enheten for en turbin som står til havs. Flyteren skal stå sammen med en turbin på minst 20 MW og ha et design som muliggjør produksjon flere steder i Norge. 

- Det vi nå omtaler som hovedprosjektet er egentlig fire prosjekter som støtter hverandre og som sammen kan drive ned kostnader og skape muligheter for å eksportere flytende havvind-turbiner med understell produsert i Norge, sier Fredrik Celius, som er Shells leder for havvind i Norge. 

Økt innovasjon

I slutten av mars lyste Regjeringen ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind. I første omgang er det snakk om Sørlige Nordsjø II (bunnfast) og Utsira Nord (flytende havvind). Regjeringens ambisjon er å tildele områder for 30 000 MW fra havvind innen 2040. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til nettstedet E24 at økt innovasjon og og større volumer vil bidra til å senke kostnadene for flytende havvind. 

– Veletablert landvind og bunnfast havvind er selvsagt billigere en stund. Men det du får på plussiden med flytende havvind er at du får større frihet i hvor du legger den, så arealkonfliktene mot fiskeri og annen bruk av havet går ned, sier Eide til E24

Havvind kan bli konkurransedyktig

Enova ønsker å få demonstrert og videreutviklet flere teknologier innenfor flytende havvind. Det er særlig teknologier knyttet til flyteelementer, teknologi og løsninger for reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader samt effektiv og fleksibel utnyttelse av kraften som er interessant for støtte. 

-Vi mener at virkemidler rettet mot disse delene av flytende vindkraftteknologi kan være utløsende for at flere prosjekter innenfor flytende havvind blir realisert, sier Nakstad, og fortsetter: 

-Dette, sammen med andre faktorer, kan bidra til å gjøre havvind til en konkurransedyktig ressurs mot andre fornybare ressurser.