Dette melder Stockholm Exergi.

- Dette er en historisk dag for vårt selskap og for svensk klimaarbeid. Når det er ferdig bygget, vil anlegget fange 800 000 tonn CO2 per år, noe som er mer enn det som veitrafikken i Stockholm slipper ut i løpet av samme periode. Det vil hjelpe både Stockholm og Sverige med å nå sine klimamål, sa administrerende direktør for Stockholm Exergi, Anders Egelrud da tillatelsen ble kunngjort.

I mars 2023 leverte Stockholm Exergi sin søknad til mark- og miljødomstolen om å få bygge et stort anlegg for fangst av biogen CO2.Den 28. mars kunngjorde mark- og miljødomstolen at de gir miljøtillatelse til anlegget.

- Tillatelsen omfatter å oppføre og drive anlegg for avskilling av CO2 fra røykgasser fra et biobrensel-drevet kraftvarmeverk, samt å komprimere og mellomlagre den avskilte karbondioksiden, skriver mark- og miljødomstolen i en pressemelding.

Mark- og miljødomstolens positive beskjed er en forutsetning for at Stockholm Exergi skal kunne fatte en investeringsbeslutning og deretter starte byggingen av anlegget som er planlagt å kunne tas i bruk i 2027. Stockholm Exergi fortsetter nå sitt arbeid for å nå dit.

I tillegg til tillatelsen må andre viktige brikker falle på plass før vi tar investeringsbeslutningen. Et avgjørende spørsmål er hvordan det statlige støttesystemet for bio-CCS utformes. Regjeringen jobber med saken, og vårt håp er at støtten snart vil være på plass, sier Anders Egelrud.