– Eliaden skal gjenspeile både dagens og framtidens muligheter for bransjen. Selv om det er mye snakk om solenergi for tiden, er Norge fortsatt bare i startgropen. Vi ligger langt etter andre nord-europeiske land, sier prosjektdirektør Svein Bogerud Arnesen i en melding fra Eliaden.

Et enormt potensial

Ifølge et perspektivnotat utarbeidet av selskapet Energeia, er Norge et av de få industrialiserte land i dag hvor solenergi ikke bidrar nevneverdig til energiforsyningen. Internasjonalt er vi på en 68. plass med 320 MWpdc installert per 2022 (98 % på tak).

I andre nordeuropeiske land, med likt ressursgrunnlag, er solenergi blitt et viktig bidrag til energiforsyningen på kort tid. Et eksempel er Nederland, hvor solenergis andel av kraftforsyning har gått fra 0 % til 15 % på 8 år. Tallene for Norge per 2022, er til sammenligning 0,1 prosent.

Videre kan vi lese i notatet:
Norge egner seg bedre til produksjon av solenergi enn mange tror. Norge har like høy årlig solinnstråling som deler av Nederland, Tyskland og Belgia, og med tosidige solcellepaneler får vi ekstra effekt av refleksjon fra snø.

Reduserte kostnader

Reduserte investerings- og driftskostnader for solenergi og høye strømpriser bidrar til at etterspørselen er sterkt økende. International Renewable Energy Agency, IRENA, konkluderer med at kostnadene for solenergiprosjekter er redusert med 95 % på et tiår, ifølge Eliaden.

Solenergianlegg er i dag den billigste måten å produsere elektrisk energi på globalt. Et regnestykke som i årene framover bli enda hyggeligere etter hvert som energieffektiviteten forbedres gjennom tekniske forbedringer.

Tar vi til sist med at beregninger viser at norsk kraftproduksjon må økes med mellom 10 TWh og 50 TWh frem til 2030 for å unngå kraftunderskudd og samtidig redusere klimagassutslipp, blir bildet enda tydeligere.

Batterilagring

Også batterilagring som er kompatibelt med solcelleteknologi, er et sterkt voksende marked i Norge, ifølge Eliaden. Både fordi det bidrar til å utnytte solcelleanlegget maksimalt og at det gir en sikkerhet ved strømbrudd. Siden strømprisene i Norge etter alle prognoser vil holde seg på et høyt nivå, gir solcellepanel kombinert med energilagring kundene mulighet til å administrere og kontrollere energiforsyningen, bli mer uavhengig av strømnettet og redusere strømregningen.

Selv uten egenprodusert strøm vil batteritilknytning naturligvis gi bygget en stor fleksibilitet ved at man kan lade når strømmen er billigst på døgnet, og bruke av den når strømmen er på sitt høyeste. Energilagring vil trolig innen kort tid bli en naturlig integrert enhet i smarthus-systemer, ifølge Eliaden.

Som et sikkerhetselement, er batterilagring for lengst blitt tatt i bruk i bygg med funksjoner som er avhengig av en konstant strømtilførsel.

- Selv om det er mye snakk om solenergi for tiden, er Norge fortsatt bare i startgropen. Vi ligger langt etter andre nord-europeiske land, sier prosjektdirektør Svein Bogerud Arnesen i Eliaden. Foto: Eliaden
- Selv om det er mye snakk om solenergi for tiden, er Norge fortsatt bare i startgropen. Vi ligger langt etter andre nord-europeiske land, sier prosjektdirektør Svein Bogerud Arnesen i Eliaden. Foto: Eliaden

Daglige foredrag under Eliaden

Bogerud Arnesen forteller at de vil arrangere daglige foredrag om solenergi og batteri under Eliaden 2024. Nelfo har også utarbeidet en veileder for batterisystemer i bolig, som har fått god oppmerksomhet.

– Det bekrefter at interessen er jevnt stigende, og at stadig flere elektrobedrifter ser på dette som en forretningsmulighet, sier han.

Gledelig er det også at stadig flere tilbydere av solenergi – og batterisystemer ser at Eliaden er en viktig markedsplass.

– Installatører utgjør rundt 60 prosent av de besøkende. De kommer nettopp for å snakke med utstillerne og knytte kommersielle nettverk, samt å få faglig påfyll. Det er med andre ord her tilbyderne møter sine distributører, og hvor mange forretningsmessige samarbeid starter. Derfor er Eliaden en selvfølgelig arena å vise seg fram på for stadig flere, sier Bogerud Arnesen.

Selv om det fortsatt er et halvt år til Eliaden 2024, er allerede 90 prosent av utstillingsarealet beslaglagt – fordelt på over 200 utstillere.
Det vil si at det begynner å haste for de som fortsatt ikke har meldt sin ankomst.

– Vi har fortsatt noe plass i alle tre hallene. I tillegg har vi ledige utearealer, men det er ingen grunn til å vente for de som ønsker å være med, sier Bogerud Arnesen.