Dette melder Statkraft.

Solparken Nellai ligger i den sørlige delstaten Tamil Nadu og vil produsere fornybar energi tilsvarende det årlige strømforbruket til mer enn 500 000 indiske hjem. Med et snitt på 300 soldager i året, og en installert effekt på 76 MW, er solparken forventet å produsere mer enn 120 GWh fornybar energi per år.

– Vi er svært fornøyde med å åpne vår første storskala solpark i India. Planen framover er å utvikle flere solprosjekter over hele landet og bli en sentral utvikler og operatør av både vann-, vind- og solenergi, sier Statkrafts konserndirektør for Internasjonal kraft, Jürgen Tzschoppe.

Nellai solpark er utviklet basert på en offentlig støtteordning der industrikunder eier en minimumsandel på 26 prosent av anlegget og kjøper elektrisiteten som produseres på langsiktige kraftkjøpsavtaler (PPA’er), mot å få lavere nettariffer. Tyske Belectric Photovoltaic har stått for byggingen av anlegget og vil levere drifts- og vedlikeholdstjenester i de tre første driftsårene.

Globalt forventes solenergi å vokse med rundt 4500 GW frem til 2050, og bli verdens største energikilde allerede innen 2035. I India forventes solenergi å vokse med mer enn 650 GW i samme periode, og er hoveddriveren bak forventingen om at India vil øke sin fornybarandel i kraftsektoren fra nær 40 prosent i dag til nesten 80 prosent i 2050, ifølge BloombergNEF.

Statkraft har vært til stede i India siden 2004 og selskapet eier nå en produksjonskapasitet på 215 MW med en årlig kraftproduksjon på rundt 1310 GWh. I tillegg er vannkraftverket Tidong på 150 MW under bygging i delstaten Himachal Pradesh og planlagt ferdigstilt rundt årsskiftet 2022/2023.