Dette melder selskapet i en pressemelding.

For å styrke konkurranseevnen og øke lønnsomheten må fjernvarmevirksomheten vokse videre, blant annet for å oppnå teknologiske og kommersielle stordriftsfordeler. 

Statkrafts fjernvarmeenhet har de senere årene lyktes med organisk vekst, men har ikke oppnådd nødvendig størrelse.  

 Torsdag morgen orienterte Statkrafts konserndirektør Jürgen Tzschoppe og konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal alle medarbeidere i fjernvarmevirksomheten om beslutningen som er tatt om å se etter nye eiere. 

 - Vi er stolte av våre mer enn 150 medarbeidere og det vi har oppnådd gjennom satsingen på fjernvarme i over førti år. Videre vekst i selskapet vil kreve betydelige investeringer for å sikre stordriftsfordeler og konkurransekraft, men dette vil ha begrensede synergier med andre deler av Statkraft. Vi vil derfor utforske muligheter for å finne nye eiere som kan videreutvikle fjernvarmevirksomheten, sier Jürgen Tzschoppe. 

 Fjernvarme er en viktig del av det grønne skiftet og utviklingen mot en mer sirkulær økonomi. Bruken av overskuddsenergi bidrar til å frigjøre viktig kapasitet i strømnettet.  

 Statkraft Varme har drevet med energigjenvinning ogfjernvarmesiden 1982.Fjernvarmevirksomheten er i dag en betydelig aktør på 13 steder i Norge og Sverige og leverer rundt 1,2 TWh fornybar energi årlig til mer enn 40 000 sluttbrukere. 

 - Vi ser etter nye eiere som har ressurser og ambisjoner om å utvikle selskapet i et langsiktig, industrielt perspektiv. Våre sonderinger vil derfor primært handle om å finne de som kan realisere potensialet som ligger i denne virksomheten, legger Tzschoppe til. 

 Statkraft forventer at prosessen med å finne nye eiere kan ta noe tid, og vil fortsatt være en god og ansvarlig eier i denne perioden. Verken driften av anleggene, utviklingsprosjektene eller varme- og kjøleleveransene til kunder vil påvirkes av denne prosessen.