Innen 2035 skal det katolske universitetet i Lille kun bruke fornybare energikilder. De siste åtte årene har derfor universitetet satt i gang et bærekraftsprogram, hvor campus blant annet har blitt renovert for å redusere karbonavtrykket til hvert enkelt bygg. Dette melder Eaton. 

Samhandler med det lokale strømnettet

På universitetet i Lille vil bygningen Rizomm nå målet om å utelukkende bruke fornybar energi allerede i år. 1 200 kvadratmeter med solcellepaneler produserer 194 kWp med fornybar energi til bygget.

- Det er nok til å drifte både bygget og seks ladestasjoner for elbiler. Overskuddsenergien lagres på 25 intelligente batteriløsninger av typen Eaton xStorage med en kapasitet på 25 kWh hver, sier Jon Helsingeng som leder Eaton i Norden.

Gjennom vinteren og våren har universitetet spart 174 kilogram CO2, og besparelsene er forventet å øke ettersom de får dypere innsikt i forbruket sitt.

 

Jon Helsingeng, leder Eaton i Norden. Foto: Eaton

- I dag er det fullt mulig for bygningseiere å administrere bygningens energisystem som et strømnett, og forvandle bygg til energisentraler som styrer eksisterende elektrisk infrastruktur, og dermed planlegge fremtidige energibehov på en bedre måte, sier Helsingeng.

Forskere og doktorgradsstudenter jobber nå med å finne nye måter å effektivisere universitetets energiforbruk på. Det innebærer blant annet å utvikle en algoritme som forstår mønstre i tilbud og etterspørsel, samt prosjekter for å øke produksjonen fra solcellepanelene.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 17/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!